Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının II. cildinin 80. mektubudur.

Hükümet adamlarından ve başkalarından gelen zulümler, elemler, yalnız zahire [bedene ve dimağa]dır. Batına [kalbe] sirâyet etmez. Ahirette sevap verilmesine, dünyada batının nurunun artmasına sebep olurlar. İnsandan insanlık sıfatları zail olmaz. Batın, Allah’tan gelen şeylerden razı iken, zahir üzülür.

Derdlerin, belaların gitmesi için, kalp ile istiğfar okumak çok faydalıdır. Çok tecrübe edilmiştir. Ölümden başka her dertten kurtarır. [Eceli gelenin de, ağrısız, sıkıntısız ölmesine yardım eder.] Çünkü, hadis-i şerifte, (İstigfara devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır) buyuruldu. [Merakıl-felah’daki hadis-i şerifte, (Her namazdan sonra, üç kere Estağfirullahel’azim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel-kayyume ve etübü ileyh okuyanın bütün günahları affolur) buyuruldu.]

Bu fakir [Muhammed Masum] farz namazlardan sonra, 70 kere istiğfar okuyorum. Hadis-i şerife uyarak, 3 defa (Estağfirullahel’azim ellezi la ilahe illa huv el-hayyelkayyume ve etubü ileyh) okuduktan sonra, gerisinde yalnız (Estağfirullah) diyorum. Bunun mânâsı, (Beni affet Allahım!) demektir.

Ali bin Ebû Bekr, Mearicülhidaye’de diyor ki (İstigfarlardan meşhur olanı, Peygamberimizden haber verilen, (Bir kimse, Estağfirullahel’azim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbigfir li) istiğfar duâsını 20 beş kere okursa, odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde hiç kaza, bela olmaz) dir. Bunu ayrıca her sabah ve akşam da 3 kere okumalıdır. Tergibü’s-salât 123. sayfasında yazılı hadis-i şerifte (Cuma günü sabah namazından önce, 3 kere istiğfar duâsını, yani (Estağfirullahel’azim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel kayyume ve etübü ileyh) okuyan kimsenin ve anasının ve babasının günahları affolur) buyuruldu. Her gün yatınca, (Ya Allah, ya Allah, estağfirullah min külli ma kerihallah) çok okuyup, sonunda bir kelime-i tevhid okumalıdır.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler