Mektubat-ı Masumiyye’den Seçmeler 4

¥ Hacatın kazası [isteklerin yerine gelmesi] ve müşkilatın küşayişi [zorlukların açılması] için, (La havle ve la kuvvete illa billah) kelimesini 500 kere okuyalar. Ve evvelinde ve ahırınde en az yüz kere salat eyleyeler. (Bu imam-ı Rabbani radıyallahü anh’ın hatm-i haceganıdır.) 5/33. (5. cilt yani Mektubat- Ma’sumiyye 2. cilt 33. mektup) ¥ Hakimlerden ve gayrilerden görülen…

Mektubat-ı Masumiyye’den Seçmeler 3

¥ “Teenni [acele etmemek] Allahü tealadandır. Ve acele şeytandandır.” Hadis-i şerif. 4/147. (4. cilt yani Mektubat-ı Ma’sumiyye 1. cilt 147. mektup) ¥ “Ve tebettel ileyhi tebtila”. (Masivadan kesilip, Allahü tealaya dön) ayet-i kerimesinin manası, nefsinden ve alem-i emir ve alem-i halktaki diğer bütün latifelerden ve onlara bağlı (dönen) vücuti kemalattan da tam manası ile kesil…

Mektubat-ı Masumiyye’den Seçmeler 2

¥ Bazgeşt [urucdan sonraki nüzul, geri dönme], nefy ve ispat [La ilahe illallah] zikrinden sonra, malum yol üzere, kalp dili ile (Allahım), benim maksudum sensin ve senin rızandır, demektir. 4/165 (4. cilt yani Mektubat-ı Ma’sumiyye 1. cilt 165. mektup) ¥ Batından murad, alem-i emrin beş latifesidir ki, insanın eczasındandır [parçalarındandır. Bir kısmıdır, cüz’üdür.]. 5/106 ¥…

Mektubat-ı Masumiyye’den Seçmeler 1

¥ adab-ı Nebeviyede tehavün edeni [Peygamberin adabında gevşeklik göstereni] ve süneni Mustafaviyeyi [Peygamberin sünnetini] terk edeni arif zannetme. “CÜNEYD”. 5/110. (5. cilt yani Mektubat-ı Ma’sumiyye 2. cilt 110. mektup) ¥ Ahireti isteyene, Allahü teala, keremi ile, din ve dünyasına kafidir. 4/42. ¥ “Ahir zamanda bir kavm zuhur eder ki, rafizi diye adlandırılır. İslamı terk ederler.…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 26

¥ Matüridiye mezhebimizde, Allahü tealanın mevcut ve bir olmasını, akıl sahibi olan herkesin bulması lazımdır. Dağda, çölde yaşayan ve puta tapanlar için, nazarı [düşünmeyi] terk ettiklerinden dolayı küfür hüküm edilir [Cehenneme gideceklerdir]. 1/259. (1. cilt 259. mektup) ¥ Allahü tealanın masivası ki, alem diye isimlendirlimiştir. Gerek unsurlar [elemanlar] ve gerek gökler, akıllar ve gerek nefsler…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 25

¥ (Ey Peygamberim “sallallahü aleyhi ve sellem”! Sana yardımcı olarak, Allahü teala ve müminlerden sana tabi olanlar yetişir.”) ayet-i kerimesinin geliş sebebi, Ömer-ül-Farukun “radıyallahü anh” İslama gelişidir. (Enfal suresi 64. Ayeti) 2/99. (2. cilt 99. mektup) ¥ Yes, acz [ümidsizlik ve çaresizlik] ve cehalet, nihayette hasıl olur. 1/284. ¥ Yatsı namazının edası, gece yarısına kadar…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 24

¥ (Kalp hazır olmazsa, namaz da olmaz) hadis-i şerifinde huzurdan murad, namazın farzları ve vacipleri ve sünnetleri ve müstehaplarının yapılmasında kalbin hazır olması, gevşeklik olmamasıdır. 1/305. (1. cilt 305. mektup) ¥ Lahor şehri, diğer Hindistan şehirlerinin irşad Kutubu gibidir. 1/76. ¥ La yeseuni erdi ve la semai ve lakin yeseuni kalpü abdil mümini [Yere ve…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 23

¥ Her anda alem ademe gider. Ve onun bir misli vücuda gelir [alem, her an yok olur ve bir benzeri meydana gelir], her an böyle olur şeklinde Füsus’ta beyan olunan teceddüd-i misale bazı sofiye kaildir [bazı sofiye böyle inanmaktadırlar]. Bizim indimizde, sabit değildir. [Bir görünüştür.] Hakikat değildir. Bu muamele eğer var ise şühudidir. Nefs-ül-emirde vaki…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 22

¥ Varis, meyitin malının tamamına hissedardır. Bazısından hisse almak veraset değildir. 1/268. (1. cilt 268. mektup) ¥ Vasıtinin (lehü-kalbün) [Kaf suresi 37.] Ayet-i kerimesini tefsiri. 3/118. ¥ Vakiat [rüyalar] itibare şayeste [uygun] değildir. Alem-i şahadette [madde aleminde] müyesser olan [meydana gelen, ele geçen] muteberdir, kıymetlidir. 2/58. ¥ Vakiat [rüya] ve ahvali [hali] nakıs olan şeyhlere…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 21

¥ Nafile namaz, Kuran-ı kerimi hatm, tesbih ve tehlil edince, sevabını ölmüşlere hediye etmek, etmemekten iyidir. 2/77. (2. cilt 77. mektup) ¥ Nakıs ile kamilden [kusurlu ile mükemmelden] mürekkeb olan şey kusurludur. 3/73. ¥ Namus ve ar, örf ve adet, nefs-i emmare hevasından dolayıdır. [Nefs-i emmarenin isteklerinden dolayıdır.] 3/16. ¥ Nübüvvet vilayetten efdaldir. 1/268. ¥…