Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”nın, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının III. cildinin 154. mektubudur.

Allahü teâlâ, yüksek derecelere kavuştursun! Bunun için, parlak dine uymak, Muhammed aleyhisselâmın yolunda bulunmak lazımdır. Bu yolu gösteren üstadı sevmeli, ona tabi olmalıdır. Elem, derd geldiği zamanlarda da, Allahü teâlânın irâdesine ve ezeldeki takdirine teslim ve razı olmalıyız! Mevtalara duâ , sadaka ve hayır yad ile imdad ediniz! Rahmetlinin feyizlerini, bereketlerini bekleyiniz! Kabrini ziyaret ederek, feyiz talep ediniz! Sevdiklerimizden, o mübarek şehri mamur etmelerini ve merhumun yolunda bulunmalarını, vazifelere devam etmelerini bekliyoruz. Misafirlere hizmet ediniz! Merhumun evladına hizmet etmeye ve onların gönüllerini almaya çalışınız! Çocuklara dinlerini öğretmekte, edep ve terbiye vermekte kusur etmeyiniz! Beş vakit namazı, vakitlerinde ve cemaat ile kılınız! Vazifeleri [Zikri ve ezanı] ve Kur’ân-ı Kerîmi, teganni yapmadan ve mizmar [ses veren alet] kullanmadan okumaya devam ediniz! [Dürrü’l-mearif önsözünde diyor ki (Musiki aletleri ile okumak günahtır. İcma [yani söz birliği] ile haramdır.).]

Dostlarımın ayrılığından, kalbim kan ağlıyor.
Onları hatırladıkça, iliklerim yanıyor.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler