Sual: Belediye kaydı, şer’î nikâh yerine geçmez mi? Nitekim sözde aslolan olan mana değil midir?

Cevap: Şer’î hukukta nikâh için gerekli olan sözler (icap ve kabulün) mazi (geçmiş zaman) sigasıyla söylenmesi gerekir. Nikâh, zinânın zıddıdır. Akid için söylenen sözde en ufak bir şüphe olmamalıdır. Bu sebeple eskiler tedbiren, bu işleri bilen bir kişinin imamın nikâh kıymasını tercih etmişlerdir. Üstelik belediye kaydı, dinî nikâhı muteber saymayan bir sistemin unsurudur. “Belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak” sözü bile bunu göstermektedir. Şer’î hukukta evlenmesi caiz olmayan kimseler, belediye kaydı ile evlenebilmekte; akdin sıhhati için aranan şartlar, burada aranmamakta; vekâlet ve velâyet yoluyla akid yapma imkânı ise hiç bulunmamaktadır. Bu sebeple, kanuna riayet mecburiyeti sebebiyle belediye kaydı yaptırdıktan sonra, dinî nikâh yapılır. Buna engel yoktur. Bunları bilmediği için, belediye kaydı ile iktifa edip, dinî nikâh kıydırmamış olan kimse mazurdur. Zira dârülharbde bilmemek özürdür; öğrenmemek kabahattir.

 

Benzer Suallerin Cevaplarını Okumak İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler