Sual: Arı veya başka bir böceğin sokması orucu bozar mı?

Cevap: İnsanı arı ve diğer haşarat sokarsa, oruç bozulmaz. Orucu bozan şeyler gıdâ veya devâ veyâ keyif maddelerini ağızdan veya ihtikan [ön veya arkadan lavman] sûretiyle veya cildden yaraya koymak veya iğne ile şırınga etmek sûretiyle oruç bozulur. Eğer bunları kasden yaparsa, hem kazâ ve hem keffâret lâzım gelir. Eğer bir özür ile veya cebir ile veya hatâ ile yaparsa, yalnız kazâ lâzımdır. Keffâret lâzım gelmez. Eğer bunları sehven yaparsa, yanî unutarak, nisyan sûretiyle yaparsa, orucu bozulmaz.

İnsanı arı sokunca, oruç bozulmadığı gibi, arı insanın ağzından midesine gitse, yine bozulmaz. Zîrâ gıdâ, deva veya keyif maddesi olmayan şeyleri kasden yise, oruç bozulur ve yalnız kazâ lâzım gelir. Kasden değil de gayri ihtiyârî vücûda dâhil olsalar, oruç bozulmaz. Arının kendisi veya sokması, gıdâ ve devâ ve keyif maddesi olmağı gibi, gayri ihtiyârî soktuğu için oruç bozulmaz.

Tavsiye Yazı –> Orucu bozan şeyler nelerdir?

Tavsiye Yazı –> Orucu bozmayan şeyler nelerdir?

Sual: Arılar komşunun bahçesindeki çiçeklerden bal özü alıyorlar. Bu balı yemek ve satmak caiz midir?

Cevap: Arıların, komşunun çiceklerinden müsâadesiz bal özü almasıyla yapdığı balı yemek ve satmak, bize câizdir. Zîrâ bal özü mal değildir. Cins ve mikdârı itibariyle şer’an ve örfen mal değildir. Eğer komşu, bu bal özlerinin kendisinden veya icar sûretiyle menfeatlerinden istifâde etseydi câiz olmazdı. Halbuki şer’an ve örfen böyle bir istifâdesi yoktur. Ya’nî kıymeti yoktur. O halde bunu almak gasb olmaz ve sirkat [hırsızlık] olmaz.

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler