Sual: Kur’an-ı Kerim’de “arı” ve “bal” geçer mi?

Cevap: Kur’ân-ı kerîmde arıdan ve baldan bahseden müstakil sûre vardır. Ondördüncü cüz’de (Sûre-i Nahl) yanî arı sûresi vardır. Büyük bir sûrenin ismi arı sûresidir. Maahâzâ [bununla beraber] bu sûrenin ortalarında arıdan ve baldan birkaç âyet bahis buyuruluyor ise de, bu kadarcık bahis de büyük bir şereftir. Mevâhib-i Ledünniyye kitâbında diyor ki (ikinci cild, sahîfe 194 ve 196):

Peygamberimiz karın sancılarına bal tavsiye buyururdu ve Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı kerîmde, Sûre-i Nahl’de bal hakkında (fihi şifâün linnâsi) [Onda insanlar için şifâ vardır] demiştir, buyururdu. Bir hadîs-i şerîfde “Hastalarınızı bal ile ve Kur’ân-ı kerîm ile tedâvi ediniz” buyurmuştur. Diğer bir hadîs-i şerîfte “Bir kimse hasta olsa, zevcesinin mehir parasından bir parça hediye istesin. Zevcesinin verdiği hediye para ile bir miktâr bal alıp, yağmur suyu ile karıştırıp içsin, fâide bulur” buyururdu. [Çünki en helâl para, mehir parasıdır.] Bal hakkında daha birçok hadîs-i şerîfler vardır.

İmâm-ı Muhammed Gazâlî hazretleri meşhur Kimyâ-i Seâdet kitâbında buyuruyor ki: Arılara dikkat ediniz, evlerini nasıl muntazam altı köşe yapıyorlar. Eğer dört köşe yapsalardı, kendileri yuvarlak oldukları için, evlerine girince, köşeleri boş kalırdı. Evlerini de eğer yuvarlak yapsalardı, bu evler bir araya gelince, bu def’a evler aralarında boş mahaller kalıp zâyi olurdu. Şekiller arasında, yuvarlağa en yakın olan, altı köşedir ve altı köşeli evler birleşince, aralarında lüzumsuz boşluk kalmaz. Cenâb-ı Hak, lûtf ve inâyeti ile bu küçük hayvana bile böyle inâyet buyurarak bu şekli ilhâm etmiştir. Diğer hayvanlardaki inâyetleri de düşün de, Rabbimizin merhamet ve lûtfunun sonsuzluğunu anla.

 

Sual: Arı yemek haram olduğuna göre arı sütü de haram mıdır?
Cevap: Yenmesi haram olan şeyin sütü de haramdır, çünki süt ve yağ ete tabidir. Ancak arı sütü ilaç için caizdir.

Tavsiye Yazı –> Hastalıktan kurtulmak için ne yapmalı?

Tavsiye Yazı –> İyi insan nasıl olur?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler