Sual: Canlı resmi bulunan odada namaz kılmanın hükmü nedir?

Cevap: Canlı resmi, namaz kılanın başında, önünde, sağ ve sol hizasında, duvara çizilmiş veya beze, kağıda yapılarak asılmış veya konmuş ise, mekruhtur. Canlı şeklinde olmasa dahi, salib (haç resmi) de canlı resmi gibidir. Çünkü, hristiyanlara benzemek oluyor. Onlara benzemek niyeti olmasa bile onların yaptığı kötü şeyleri ve kötü olmayanları da, onlara benzemek niyeti ile yapmak mekruhtur. [Fakat, böyle yerde ve içki kumar, çalgı aletleri bulunan mahalde namaz kılmanın mekruh olduğu ve buraya rahmet meleklerinin girmeyeceği ve burada yapılan duanın kabul olmayacağı Tergibü’s-salât ve Nisabü’l-ahbar kitaplarında yazılıdır. Çalgı da dinlenen ve bakması haram olan resimlerine de bakılan şeyler, çalgı aleti gibidir.] Canlı resmi, basılan, oturulan, dayanılan şeyde ise, namazı mekruh olmaz. Resim, namaz kılanın arkasındaki duvarlarda ve tavanda ise, hafif mekruhtur.

Secde edilmeyen yerlerinde canlı resmi bulunan seccade üzerinde kılmak mekruh değildir. Çünkü, yere sermek hakaret etmektir (Dürer). [O hâlde, Kâbe, câmi resimleri ve mübarek yazılar bulunan ve zihni meşgul eden resimler, nakışlar bulunan seccadeleri kullanmak câiz değildir.]

Resim, namaz kılan kimsenin ayağı altında, oturduğu yerde, bedeninde, elinde ise, mekruh olur. [Bundan anlaşılıyor ki cepteki resimler, namazı mekruh etmez.] Çünkü, bastığı, oturduğu yer, bedenindeki elbise gibidir. Bileğe asılı resim mekruhtur. Çünkü, elleri sünnete uygun koymaya mâni olur.

Paradaki yüzükteki ve her yerdeki resim, küçük olursa, yani yere koyunca, ayakta duran kimse, uzuvlarını ayırt edemezse, namaz mekruh olmaz. Büyük ve örtülü olunca da, mekruh olmaz. Canlının başı kesilmiş, yüzü veya göğsü, karnı, başı silinmiş, sıvanmış ise, namaz mekruh olmaz.

Cansız resimleri, mesela ağaç, manzara resimleri, nerede bulunursa bulunsun, namaz mekruh olmaz. Çünkü, küçük ve başsız ve cansız resimlere tapınılmamıştır. Güneşe, Aya, yıldızlara ve yeşil ağaca tapanlar oldu ise de, bu şeylerin kendilerine taptılar. Resimlerine tapınılmadı. Bunların aslına karşı kılmak mekruh olur.

Üzerinde sûret, yani canlı resmi [insan veya hayvan resmi] bulunan elbise ile kılmak tahrimen mekruhtur. Cansız resimleri bulunursa, mekruh olmaz. İster hürmet edilmek için, ister hakaret edilmek için olsun, ister büyük olsun, ister küçük olsun, canlı resmi [ve heykel] yapmak haramdır. Mekâtib-i Şerîfe’de, 60 ve 85. mektuplara bakınız!

Hadika kitabının 2. cilt, 633. sayfasında diyor ki “Üzerinde yazı, hatta bir harf bulunan kağıdı, örtüyü, seccadeyi yere koymak, yere sermek tahrimen mekruhtur. Bunları her ne için olursa olsun kullanmak ve yere sermek, hakaret etmek olur. Hakaret etmek için sermek veya kullanmak küfür olur. Duvara yazmak, yazıyı asmak câiz olur denildi”. Buradan anlaşılıyor ki üzerinde Kâbe, câmi resmi veya yazı bulunan seccadeleri namaz kılmak için yere sermek câiz değildir. Bunları ziynet için duvara asmak câiz olur.

Tavsiye Yazı –> Abdest ve namazda vesvese

Tavsiye Yazı –> Peygamberimizin Yüzüğünde Ne Yazıyordu?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler