Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, 6 yaşına kadar da annesinin yanında büyüdü. 6 yaşında iken, annesi, Ümmü Eymen adındaki câriye ile birlikte, akrabâlarını ve babası Abdullah’ın mezarını ziyâret etmek için Medîne’ye gittiler. Burada, 1 ay kaldılar. Peygamber efendimiz Medîne’de Neccâroğullarına ait havuzda yüzmeyi öğrendi. Bu sırada bir Yahudi bilgini O’ndaki nübüvvet alâmetlerini gördü. Yanına yaklaşıp ismini sordu. “Ahmed” deyince, o bilgin; “Bu çocuk, âhir zaman peygamberi olacaktır!” diye bağırdı. Ayrıca oradaki Yahudi âlimlerinden bâzıları da, O’ndaki peygamberlik alâmetini görmüşler, peygamber olacağını aralarında konuşup anlatmışlardı. Onların bu sözlerini duyan Ümmü Eymen, durumu Hazreti Âmine vâlidemize haber verince, mübârek anneleri bir zarar gelmesinden çekinerek, O’nu alıp Mekke’ye dönmek üzere yola çıktı. Ebvâ denilen yere geldiklerinde, Hazreti Âmine vâlidemiz hastalandı. Hastalığı artıp sık sık kendinden geçiyordu. Başında duran sevgili oğlu Muhammed aleyhisselâma bakarak; “Ey çekilen dehşetli ölüm okundan, Allahü teâlânın lütfu ve yardımı ile 100 deve karşılığında kurtulan zâtın oğlu! Allahü teâlâ seni, mübârek eylesin. Eğer rüyada gördüklerim doğru çıkarsa, sen celâl ve bol ikram sahibi olan Allahü teâlâ tarafından, âdemoğullarına helâl ve haramı bildirmek üzere gönderileceksin. Cenâbı Hak seni, milletlerle birlikte sürüp gelen putlardan ve putperestlikten muhafaza edip koruyacaktır” dedi ve şu beytleri söyledi:

 

Eskir yeni olan, ölür yaşayan,

Tükenir çok olan, var mı genç kalan?

Ben de öleceğim, tek farkım şudur:

Seni ben doğurdum, şerefim budur.

 

Geride bıraktım hayırlı evlâd,

Gözümü kapadım, içim pek rahat.

Benim nâmım kalır dâim dillerde,

Senin sevgin yaşar hep gönüllerde.

 

Sonra vefât etti. Orada defn edildi. Âmine vâlidemiz vefât ettiğinde 20 yaşında idi.

Ümmü Eymen, Âlemlerin efendisini yanına alıp, birkaç gün süren yolculuktan sonra Mekke’ye

getirip dedesi Abdülmuttalib’in yanına bıraktı.

 

İbn Hişâm, es-Sîre, I, 168; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 116.

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler