Hiç usandırma ili, il usandırmaz seni,
hileli iş yapma hem, kes dolandırmaz seni!
din düşmanından bir su, içme kandırmaz seni,
korkma kâfirden ateş, olsa yandırmaz seni!
Müstekim ol, hazret-i Allah utandırmaz seni!

 

Her zarar, insana bil, kendi nefsinden gelir,
yüz karası ademe, sui fehminden gelir.
şeref-ü şân mekana hep mekininden gelir,
istikâmet insana, elbet dininden gelir.
Müstekim ol, hazret-i Allah utandırmaz seni!

 

Her şey geçer âlemde, bir hâlde yoktur sükun!
bil ki değmez teessüf etmeye dünyay-ı dun!
İstikâmet zarardan, seni hep eyler masun.
Hak eder sâdıkların hasmını elbet zebun.
Müstekim ol, hazret-i Allah utandırmaz seni!

 

Birini tezlil için, zulmle etme iştigal,
arkadaş kazanmaya, olur mâni sui hâl,
yüz suyu dökme sakın, hem de etme kil-ü kal,
müstekim ol, hep çalış, verir elbet Zülcelâl.
Müstekim ol, hazret-i Allah utandırmaz seni!

 

İster ise hıfz eder, hep Allahü lem yezel,
ırzına müminlerin, düşman verse de halel,
ta ezelden söylenir, halk dilinde bu mesel:
celb eder mükafatı, insana elbet amel.
Müstekim ol, hazret-i Allah utandırmaz seni!

 

At riyayı, tezyin et, ihlasla ef’alini,
boş boğazlık eyleme, fikir et önce kalini!
ne türlü saklayayım, desen de ahvalini,
Hak teâlâ alemdir, bilir bütün hâlini.
Müstekim ol, hazret-i Allah utandırmaz seni!

 

Magrur olmaz mal ile mülk ile ehl-i hired,
insanın işi döner, her şeye vardır bir had,
ölüm vakti gelince, kimseden gelmez meded,
nefsine uyma sakın, hak olur bir gün ceset.
Müstekim ol, hazret-i Allah utandırmaz seni!

 

Sonsuz cihanı düşün, zıllı abad eyleme,
Ehl-i sünnet kitabı, oku inat eyleme,
fırsat eldeyken uyan, ömrü berbad eyleme,
yakmaya sürükliyen fili mutad eyleme!
Müstekim ol, hazret-i Allah utandırmaz seni!

 

Haline şeytan güler, görünce bu gafleti,
kendine gel azizim, güldürme ol şirreti,
hâin olma, cihana, ver keremle şöhreti,
her şeyin üstündedir, hüsn-ü hulkun rif’ati.
Müstekim ol, hazret-i Allah utandırmaz seni!

 

Rızk için kefil olan, Hâlik teâlâ, sana,
baş eğmek başkasına, yakışmaz haşa sana!
ızdırablara sebep, meyl-i mâsivâ sana,
bir nasihat etti, akıl-ü dana sana:
Müstekim ol, hazret-i Allah utandırmaz seni!
_____________________
Allahü teâlânın nimetlerini, yarattıklarını düşün,
büyüklüğünü anlarsın!
Kendisini, nasıl olduğunu düşünme,
anlayamaz, sapıtırsın!

 

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler