KAYLÛLE : Kaylûle, yanî gün ortasında bir parça uyumak sünnettir. Ancak kaylûle yapacak olan gece kalkıp ibâdet eden olmalıdır. Kaylûlenin vakti, gündüzün ortası olup, güneşin tepe noktasına yaklaştığı zamandır. Hadîs-i şerîfde: «Gündüzün evvelinde uyumak aklı azaltır, ortasında uyumak peygamberlerin ve evliyânın güzel ahlâkındandır; gündüzün sonunda uyumak ise, tenbelliktir» buyuruldu.

Boston’da diyor ki: Uyku üç kısımda incelenir: Biri tabiî, normal uyku, biri gündüz sonundaki uyku olup, bu zamanda uyuyanlar ya ahmak, ya sarhoş, ya da hastalardır. Üçüncüsü aklı azaltan uykudur; günün evvelinde olan uyku gibi.

İkindiden sonra uyumamalıdır. Bunu önemine binâen yine bildirdi.

Peygamberimiz (sallâllahü aleyhi ve sellem), gece ibâdetlerinden yorulduğu zaman, sabahdan biraz önce, bir parça uyurdu. Dirseğini yere dikerek mübârek başını avucunun içine koyar, bir mikdar uyurdu Sonra sabah namazına çıkardı.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler