TEHECCÜD: Ebrârın sünnetinden, iyi âdetlerinden biri de teheccüddür. Teheccüd, geceleyin kalkmak demektir. Teheccüd olması için, önce uyuyup, sonra kalkmak şarttır. Geceleyin az uyuyan bu insanları, Allahü teâlâ Zâriyât sûresi 17. âyetinde: «Onlar geceden pek az bir zaman uyuyorlardı» buyurarak bildiriyor.

Haberde geldi ki. Dâvud aleyhisselâm: «Yâ Rabbi, sana ibâdeti seviyorum; hangi vakitteki ibâdet daha kıymetlidir?» diye yalvardı. Allahü teâlâ, kendisine vahy gönderip: «Ey Dâvud! Gecenin evvelinde ve sonunda kalkma! Çünki evvelinde kalkan sonunda; sonunda kalkan evvelinde kalkamaz. Gece ortasında kalk! Böyle kalkarsan sadece benimle olursun, ben de yalnız seninle olurum. Her isteğini o zaman benden İste!» buyurdu. Şerhu’l-hutab’da da böyle yazıyor.

Peygamber efendimiz (sallâllahü aleyhi ve sellem) buyurdu: «Göklere götürüldüğüm gece, Rabbim bana 5 hasleti tavsiye etti ve buyurdu ki, kalbini dünyaya bağlama; çünki onu senin için yaratmadım. Muhabbetin benimle olsun. (Beni ve sevdiklerimi sev). Çünki bana geleceksin. Teheccüde devam et. Çünki kurtuluş, zafer, gece kalkmakla elde edilir. Cenneti istemekte çok gayretli ol. İnsanların elinde olanlara güvenme! Çünki onların elinde birşey yoktur.» (Hâ!isa)’da böyle diyor.

Gece kalkınca, abdest alıp nâfile namaz kılmalıdır. Önce 2 rek’at tehıyyatü’t-tahâret, yanî abdeste şükür namazı kılar. Birinci rek’atte, Fâtiha’dan sonra Ve lev ennehüm iz zalemû enfüsehüm…, ikinci rek’atta Ve men ya’mel sûen ev yazlım nefsehû… âyetlerini okur. Sonra Allahü teâlâ’ya istiğfar ederse, Allahü teâlâ’yı mağfiret ve merhamet edici bulur. 2 rek’attan sonra bir kaç istiğfar okur. Sonra 2 rek’at namaz kılıp uzun sûreler okumaz. İsterse, zamm-ı sûre olarak Âyete’l-kürsî ve Âmener-resûlü’yü okur, isterse başka okur. Sonra 2 uzun rek’at namaz kılar. Peygamber efendimizden (sallâllahü aleyhi ve sellem) şöyle bildirildi ki, o böyle teheccüde kalkar, iki hafîf, yanî kısa rek’at kılar, sonra uzun 2 rek’at kılardı. Her 2 rek’atta tedricen arttırır, 12 rek’at kılardı, yâhud 8 , ya da daha çok rek’at kılardı. Bütün bunlarda çok büyük fazîlet ve sevablar vardır. Avârlf’de de böyle diyor.

Gece namazını, böylece defalarca kılar. Her gece kılamazsa, haftada birkaç gece, bu da olmazsa ayda birkaç gece, bu da olmazsa, senede birkaç gece, bu da olmazsa ömründe birkaç gece kılmalıdır.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler