RESÛLULLAH’I RÜ’YADA GÖRMEK: Rü’yâsında Peygamber efendimizi (sallâllahü aleyhi ve sellem) görmek istiyen, ona çok salâvat okusun ve şu düâyı okumağa devâm etsin: «Allahümme rabbel beledil-harâm veş-şehril harami vel-hılli verrükni vel-harâmı ver-rükni vel-makam ikra’ alâ ruhi Muhammedin minesselâm.»

Hasan-i Basrî (rahmetullahi aleyh) buyurur: Yatsı namazından sonra 4 rek’at kılıp, her rek’atında Fâtihadan sonra Vedduhâ, Elem neşrah leke, İnnâ Enzelnâ ve İzâ zülzileti’yi birer kere okuyup, sonra selâm verip, Allahü teâlâ’ya 100 kere istiğfar edip, 100 kere salevât-i şerife okuyup, sonra yüz lâ havie ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm okuyan, Peygamber efendimizi (sallâllahü aleyhi ve sellem) rü’yâda görür.

Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) Resûlullah’dan (sallâllahü aleyhi ve sellem) bildirir: «Cum’a gecesi 2 rek’at namaz kılıp, her rek’atında 1 Fâtihadan sonra 1 Âyete’l-kürsi, 15 İhlâs okuyup selâm verdikten sonra bana 1.000 salevât okuyan, öbür Cum’aya varmadan beni rü’yâda görür» buyurdu. Ahdâku’i-ahyâr’da da böyledir.

Hazret-i Alî (kerremallahü vecheh) buyurur: «Resûlullah’ı özlediğim, görmek ve konuşmak istediğim zaman, Abhür namazını kılarım.» Ömer (radıyallahü anh) der ki: «Bir kimse Abhür namazını kılıp da Resûlullah’u (sallâllahü aleyhi ve sellem) rü’yâsında görmezse, ben Ömer değilim. Ömer’in nefsi, yed-i kudretinde olan Allahü teâlâ’ya yemîn ederim ki, bu; namazı kılanın işini, Allahü teâlâ görür, dilediğini verir. Yeryüzü dolusu kadar günâhı olsa da, Allahü teâlâ hepsini siler.» Bu, bir selâmla kılınan 4 rek’at namazdır. Şöyle ki, her rek’atte 1 Fâtiha, 10 İnnâ Enzelnâhü okur. Sonra rükû’dan önce, 15 kere Sübhânellahi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber der, sonra rükûa varır, rükû’da 3 kere Sübhâne rabbiyel azîm dedikten sonra 3 defa bu tesbîhi okur. Sonra doğrulur ve kavmede, yanî ayakta iken bu tesbîhi 3 defa daha okur. Secdeye varır, 3 Sübhâne Rabbiyel a’lâ’dan sonra bu tesbîhi 5 kere okur. Sonra başını kaldırır ve ikinci secdeye gider. İki secde arasında tesbîh okumaz. Diğer 3 rek’atı da böyle tamamlar. Selâm verir. Selâmdan sonra kimseyle konuşmadan İnnâ Enzelnâ sûresini 10 defa okur. Sonra bu tesbîhi 33 kere okur ve: «Cezâllahü Muhammeden annâ mâ hüve ehlühü» der. Hazret-i Ömer (radıyallahü anh) buyurur ki: «Bu namazı kılan, can çekişirken susamaz. Kabri gül ve yasemin ile döşenir. Etrafında nergis biter. Kabrinden kalkarken, başına kerâmet tâci konur. 12.000 melek halâs ve ikrâm bereketi iie onu karşılar. Melekler, Peygamberler, Resuller dizisinde bulunur. Şefâattan dilediği kadarı ona verilir.» İmam Hâfız Nesefî’nin (rahimehullah) Fedâilü’l-a’mâl kitabında böyle yazılıdır.

Bâzı nüshalarda gördüm: Cum’a gecesi Kureyş sûresini bin defa okuyup, sonra abdestli yatan, Resûlullah’ı (sallâllahü aleyhi ve sellem) rü’yâda görür ve her arzûsuna kavuşur. Bu çok denenmiştir denilmiştir. Her şeyin en doğrusunu Allahü teâlâ bilir.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler