Sual: Süt bankası caiz midir?

Cevap: Yeni doğan çocuklara anne sütü olmadığı veya kafi gelmediği zaman verilmek üzere süt bankası kurmak caiz değildir. Burada birkaç mesele vardır. Süt bankasında toplanan sütler, parayla satın alınıyorsa, bu akit caiz değildir. Zira insanın uzvu satılamaz ve zaruretsiz kullanılamaz. Dürrü’l-muhtâr’da diyor ki, “Zarûret olmadıkca insanın bir parçasını kullanmak harâmdır. Kullanması harâm olan şeyi ilâc olarak yemek ve içmek de câiz değildir”. İbni Âbidîn burasını şöyle açıklıyor: “Kullanılması harâm olan şey, tâhir yanî temiz olsun, necs yanî pis olsun, ilâc olarak kullanmak harâmdır. Fakat, hastalığa iyi geleceği bilinir ise ve ondan başka ilâc yok ise, kullanılmasına izin verilmiştir.”

Eğer buna rağmen süt verilmişse, bundan süt akrabalığı doğar. Süt verilen şahıs, süt emdiği kişinin mahremi olur. Evlenme yasağı doğar. Eğer bu kaydedilmezse, ileride büyük problemler meydana gelir. Yeni doğan çocuğa, herhangi bir kadının süt vermesi caizdir. Bu kadının ismini kaydetmelidir. Süt veren kadın da emzirdiği çocuğun adını kaydetmelidir. Çocuğun, süt anası ve süt babası ile ve bunların anaları, babaları ve kardeşleri ve çocukları ve her kuşakdan torunları ile evlenmesi, ebedî harâmdır. Bunlarla neseb ile akrabâ olsaydı, yine evlenemezdi. Bu çocuğun çocukları, bunun süt anası veyâ süt babası ile evlenemez. Çocuğun zevcesi, çocuğun süt babası ile ve çocuğun zevci de, çocuğun süt anası ile evlenemez. Aynı kadından emen oğlan ile kız, süt babaları başka olsa ve başka senelerde emmiş olsalar bile, birbiri ile ve birbirlerinin çocukları ve torunları ile evlenemez.

Bu sebeple Osmanlılar zaruretsiz süt kardeşliği tesis etmez; ettikleri zaman da bunu kaydederlerdi. Süt annenin, çocuğun mahremi olması veya gayrı müslim olması dinen mahzurlu değildir. Ancak kadın, kocasından izinsiz başka bir çocuğa süt veremez.

Tavsiye Yazı –> Süt kardeşlik hükümleri nelerdir?

Tavsiye Yazı –> Çocuğun Dini Mesuliyetleri Nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler