Sual: Erkek talak hakkını başkasına bırakabilir mi?

Cevap: Erkeğin talak hakkını başkasına bırakması 3 türlü olur:

1) Tefvid: Buna Temlik de denir. Talakı zevcenin mülküne bağlamaktır. Zevc, zevcesine (İşin, senin elinde olsun) veya (Kendini sen boşa) yahut (Diler isen boşsun) gibi 3 cümleden birini söylemesi ile olur. Kadın, ancak o mecliste kendisini boşayabilir. Erkek, sözünden vazgeçemez. Kadın, erkeği boşayamaz. Kendisine boşanmak hakkı verilen kadın, erkeğine, (Seni boşadım) derse, boşanmaz. (Kendimi boşadım) demesi lâzımdır.

Nimet-i İslam’da diyor ki (Tefvid, zevcenin arzusuna bırakılarak, (Ne zaman istersen) ilave edilirse, o meclise mahsus olmaz. Zevce, istediği zaman, kendini boşayabilir. Bir kadın, kendini bir erkeğe nikah ederken, (Ne vakit istersem, kendimi senden boşamak üzere…) diyerek, şart ederse, erkek de, nikah yapılırken, bu şartı kabul ettim derse, böyle şartlı nikah sahih olur ve kadın da boşanmak hakkına mâlik olur. Kadının yapacağı talakın bain veya ric’i olması, zevcin sözüne bağlıdır. (Kendini dile!) yahut (Senin işin kendi elinde olsun!) gibi kinaye söyleyip, talak olmasını niyet edince, bain talakı tefvid etmiş olur. (Kendini boşa!) deyip, bain olmasını niyet etmezse, ric’i olur. (Sen ne vakit ister isen) yahut (İstediğin vakit benden boşsun) demek de, kadının arzusuna bırakılan tefvid olup zevce (Ben talak hakkı istemem) derse de, hakkını reddetmiş olmaz. O meclise mahsus olmayıp, dilediği zamanlarda, bir ric’i talak ile kendini boşayabilir. Talak, bildirilmiş olan zamanda başlar. Bildirilen yerde başlamayıp, söylendiği ânda, hemen vaki olur).

Kadıhan fetvasında diyor ki (Ebülleys-i Semerkandi buyurdu ki erkek nikah yaparken, (Boşanmak senin elinde olmak üzere, seni nikah ettim) derse, nikah sahih olup boşanmak hakkı kadının elinde olmaz. Fakat, önce kadın, (İstediğim zaman, boşanmaklığım elimde olmak üzere sana nikahlandım) der, erkek de, kabul ettim derse, hem nikah sahih olur, hem de, boşanmak kadının elinde olur. Çünkü, önce erkek söyleyince, tefvid nikahtan evvel olup sahih olmuyor. Önce kadın söyleyip erkek kabul edince, tefvid nikahtan sonra olup ikisi de sahih oluyor. Yani, erkek kabul ettim deyince, kadının söylediklerini tekrar etmiş olup bunu kabul ettiğini bildirmiş oluyor. Böylece nikahtan sonra tefvid yapmış oluyor).

2) Tevkil etmektir. Kadına, kendini boşamak için seni vekil ettim demesidir. Kadın, vekil kaldıkça, kendini boşayabilir. Erkek, vazgeçince, azl edebilir.

3) Temlik haberini, başkası ile veya mektupla, zevceye ulaştırmaktır. Zevce, haberi aldığı mecliste, kendini boşayabilir.

Tavsiye Yazı –> Çocuğumuzu Nasıl Yetiştirmeliyiz?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler