Sual: Dünya kelimesi ne manaya gelmektedir? Kur’an-ı kerimde dünyanın kötülendiği doğru mudur?

Cevap: Dünya, ednâ kelimesinin müennesidir. Yani, ism-i tafdildir. Mastarı, dünüv veya denaettir. Birinci mastardan gelince, çok yakın demektir. “Biz en yakın olan gökü, çırağlarla süsledik” mealindeki Mülk suresi 5. âyet-i kerimesindeki dünya kelimesi böyledir. İkinci mastardan gelirse çok alçak demektir. Bazı yerde de, ikinci mânâ ile kullanılmıştır. Mesela, “Deni, alçak şeyler melundur” hadis-i şerifinde böyledir. Yani, “Dünya mel’undur” demektir. Alçak şeyler, Cenâb-ı Hakk’ın, nehy-i iktizai ve nehy-i gayri iktizaisidir. Yani, haram ile mekruhlardır. Şu hâlde, Kurân-ı Kerîmde zem edilen, kötü denilen dünya, haramlar ve mekruhlardır. Mal kötülenmemiştir. Çünkü, Cenâb-ı Hak, mala “hayır” adını vermektedir. Bu sözümüzü ispat eden vesika, varlığın ve insanlığın ikincisi olan, İbrahim halîl-ür-rahmanın malıdır “salevâtullahi aleyh”. Yalnız yarım milyonu sığır olmak üzere, davarları, ova ve vadileri dolduruyordu.

Bî-vefâdır ey denî dünyâ senin her ni’metin.
Sarsar-ı bâd-ı ecel, mahv eyliyor her rif’atin!

 

Tavsiye Yazı —> İslamiyette Liberalizm Var Mıdır?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler