Sual: Kur’an-ı Kerimin tercüme etmiş bir çok kişi var. Fakat bunların tercümeleri birbirinden farklı ve bazı hususlarda mana dahi değişmektedir. Hangisine itibar etmeliyiz?

Cevap: Kur’an-ı Kerim, hiçbir lisana tercüme edilemez. Yapılan tercümeye de Kur’an denmez. Şimdiye kadar yapılmış tercümelerinin hiçbirisi muteber değildir. Kur’an-ı Kerim ancak usulü çerçevesinde tefsir edilebilir. Tefsir ve mealden de din öğrenilmez. Bunları okuyabilmek için, ciddi bir dinî ve ilmî altyapıya sahip olmak gerekir. İlmihal ve sevgili peygamberimizin hayatını anlatan kitapları okumanızı tavsiye ederim.

 

Sual: Fethu’l-mecid isimli vehhâbî kitabı, birçok yerinde vesika olarak, İmad ibni Kesir’in tefsirini göstermektedir. Bu tefsir güvenilir midir?

Cevap: Şam’daki âlimlerden üstad Abdülgani, [m. 1971] baskılı Fadlü’z-zakirin kitabında, “İbni kesir tefsirini okumamalıdır. Çünkü, içinde dalalat-i kesire vardır” demektedir. Seyyid Kutub, son zamanlarında yazdığı Fi-zılâl-il Kuran kitabında, Abduh isimli masonu övüyor. Üstadım dediği kimsenin yolunda olduğunu, tefsirine onun yazılarını, fikirlerini koyduğunu bildiriyor. Önceleri bir sosyalist iken, İslami ilimlerde herhangi bir ihtisası olmadan, kendi hulya ve görüşlerini din bilgisi olarak yazmaya başlayan bu yazarın, bir dinde reformcu olduğu, son yazdığı kitaplarında, açıkça görülmektedir. Muhammed Ali Sabuni de, [m. 1971] senesinde Mekke-i mükerremede hazırladığı Revaiul-beyan kitabını, Ehl-i sünnet âlimlerinin yazıları ile doldurmuş ve aralarına Muhammed Sıddîk Hasan Han Bühüpali, Mahmud Alusi, Seyyid Kutub ve İbni Kesir’in vehhâbîliği tervic eden fikirlerini de karıştırmıştır. Bu kitapları okumamalı, çocuklarımıza da okutmamalıyız. Bunları piyasaya sürenlerin yaldızlı reklamlarına aldanmamalıyız

 

Sual: Bana tavsiye edebileceğiniz Kur’an-ı kerim meâli var mıdır?

Cevap: Bir kimsenin ilmi muktesebatını bilmeden kitap tavsiye edilemez. İlmihalini iyi öğrenen biri, tefsir okuyabilir ise de piyasadaki bildiğimiz meal ve tesirlerin çoğu itikadî veya ilmî cihetlerden tavsiyeye şâyân değildir. Arabî ilimleri bilmeden tefsir ve hele meâl okumak faydadan çok zarar getirir. Meâllerden din öğrenilmez.

 

Sual: Hangi tefsir kitabı ulema tarafından tutulmuştur?

Cevap: Kadı Beydavi, “beyyedâllahü vecheh [Allahü teâlâ onun yüzünü nurlandırsın]”  ismine ve duâsına yakışacak kadar yüksektir. Müfessirlerin baş tacıdır. Tefsir ilminde, en büyük makâma yükselmiştir. Her meslekte senettir. Her mezhepte önderdir. Her düşüncede rehberdir. Her fende mahir, her üsulde bürhan, önceki ve sonraki âlimlere göre sağlam, kuvvetli ve yüksek tanınmıştır. Beydavi tefsirinin Şeyhzade haşiyesi çok kıymetlidir.

 

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler