ÜÇÜNCÜ FASIL

Hıristiyanlığın reddi ve Muhammed aleyhisselâmın Peygamberliğinin Tevrât ve İncîl gibi diğer Peygamberlerin kitâblarındaki delîller ile isbât edilmesi:

Bu fasılda, hıristiyanlığın bozukluğunu, İncîl kitâbının hükümleri ile ve dört ayrı kişi tarafından yazılan İncîllerdeki sözlerle ortaya koyacağız. Ayrıca, şu anda ellerinde bulunan kitâplardaki evvelki Peygamberlerden nakledilen sözleri açıklayarak, Peygamberimizin nübüvvetini bir defa dahâ isbât edeceğiz. Bu fasıl 9 kısma ayrılmıştır:

1. kısım: Dört İncîli yazanlar ve uydurdukları yalanlar hakkındadır.

2. kısım: Hıristiyanların mezheblerine göre ayrılıkları ve fırka sayıları hakkındadır.

3. kısım: Hıristiyanlık kâidelerinin açıklanması ile, onların bütün kâidelerinin yine kendi İncîllerinin açıklaması ve delîlleri ile reddi ve ortadan kaldırılması hakkındadır.

4. kısım: Hıristiyanların, dînî inanç ve amellerinin ve dindâr oldukları inancının da yine İncîller vâsıtası ile reddi hakkındadır.

5. kısım: Hıristiyanlarca tanrı kabûl edilen Îsâ aleyhisselâmın tanrı olmayıp, bir insan ve Allahü teâlâ tarafından gönderilmiş bir Peygamber olduğunun İncîlin nassı ile beyânı hakkındadır.

6. kısım: Dört İncîli yazanların, aralarındaki ayrılıklar ve yalanları hakkındadır.

7. kısım: Papazların Îsâ aleyhisselâm hakkında uydurdukları yalanlar ve bu husûsta kendilerinin yalancı duruma düştükleri hakkındadır.

8. kısım: Hıristiyanların müslümânları ayıpladıkları meseleler hakkındadır.

9. kısım: Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın nübüvvetinin, Tevrât, Zebûr ve İncîlde bulunan âyetlerle ve dahâ önce gelmiş olan Peygamberlerin müjdeleri ile sâbit olduğu ve getirdiği dînî hükümlerin Kıyâmete kadar devâmı hakkındadır.

Sonraki Yazı –> Kitabın 1. Kısmı (4 İncili Yazanlar Ve Uydurdukları Yalanlar)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler