İlcâmu’l Avâm Giriş

İLCÂMU’L-AVÂM AN İLMİ’L-KELÂM (Kelâm İlminin tehlikesinden Halkın Muhâfazası) (Huccet-ül İslâm İmâm-ı Muhammed Gazâlî) “kuddise sirruh” Bismillâhirrahmânirrahîm Bütün kullarına isim ve sıfatları ile tecellî eden, Onu tanımak isteyen tâliblerin akılları, kibriyâsı, azameti sahrasında şaşıran, fikir ve düşünce kanatları, Onun izzetinin sâhasına ulaşamayan, hakîkatinin ne olduğu, akılların, fehimlerin idrâkinden âlî olan; Evliyâ ve havâssının kalplerini dolduran, rûhlarını…

Muhammed Aleyhisselam Son Peygamberdir

Sual: Bazı tanıdıklarım var. Hazret-i Muhammed’in son peygamber olmadığını söylüyorlar. Hazret-i Muhammed’in son peygamber olduğunu gösteren âyet-i kerimeler hangileridir? Hâtemü’l-Enbiyâ’nın açılımı nedir? Cevap: Hazret-i Muhammed son peygamberdir. Ahzab suresinin bu mevzudaki 40. ayet-i kerimesi çok açıktır. Hadis-i şeriflerde de benden sonra peygamber gelmeyecektir buyuruluyor.  Bazıları nebi ve resul kelimeleri arasındaki ayrımı kullanarak, nebi gelmeyecek ama resul gelecektir.…

Nazar İle Kul Hakkı Olur Mu?

Sual: Bir kimseye veya malına bakılıp nazar değse, kul hakkına girilmiş olur mu? Zararın tazmini gerekir mi? Cevap: Güzel bir şey görünce mâşaallah demek dinin icabıdır. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır. Nitekim Nesâî’deki hadîs-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: «Sizden herhangi bir kimse, nefsinden, malından veya kardeşinden bir şeyin hoşuna gittiğini gördüğü zaman bereketle dua etsin. Zira şüphesiz nazar değmesi…