Zekat Ne Zaman Verilir?

Sual: Zekat ne zaman verilir? Cevap: Her müslüman mâlik olduğu zekat malının miktarını, her zaman düşünmeli, nisâb miktarı olduğu günü, 1 yere yazmalıdır. Bu günden sonra, 1 yıl tamam olmadan önce, nisâb helak olursa, yani elinde, ihtiyacından fazla hiç malı kalmazsa, başlangıç olarak yazdığı günün kıymeti kalmaz. 1 yıl tamam olmadan önce, eline yine nisâb…

Haram Malın Zekatı Verilir Mi?

Sual: Haram yoldan kazanılan malın zekatı verilir mi? Haram ile helal mal karışıksa hüküm aynı mıdır? Cevap: Haram yoldan gelmiş olan zekat malını, kendi helal zekat malı ile karıştırmamış ise, bunu nisaba katmaz. Çünkü, kendi mülkü değildir. Sahiplerine veya sahiplerinin varislerine geri vermesi, sahipleri bilinmiyorsa, fakirlere sadaka vermesi farzdır. Karıştırmış ise, eğer birbirinden ayırabilirse, yine…

Ticaret Mallarının Zekatı Nasıl Verilir?

Sual: Ticaret mallarının zekatı nasıl verilir? Cevap: Canlı, cansız her mal, mesela yerden, denizden çıkarılmış tuzlar, oksitler, naft, yani petrol ve benzerleri, ticaret yapmak için, yani satmak için satın alındıkları zaman, (Ticaret eşyası) olurlar. Altın ile gümüş her ne niyet ile olursa olsun, hep ticaret eşyasıdır. Ödünç alma karşılığı olan borclar ve zekat vermek farz…

Darülislamda Beytülmalin İşlevi Nedir?

Sual: Beytülmal nasıl zekat toplar? Beytülmalin gelirleri nelerdir? Darülislamda beytülmalin işlevi nedir? Cevap: Öşür ve kırda otlayan hayvanların zekatı, fakirlere verileceği gibi, beytülmala da teslim edilmesi câizdir. Beytülmala verilmesi lazım olan bir şeyi eline geçiren kimse, beytülmaldan hakkı varsa, bu şeyi kendi kullanır. Kendi hakkı yoksa, beytülmaldan hakkı olan bir müslümana verir. Bu şeyi, beytülmala…

İhtiyaç Eşyaları Nelerdir?

Sual: Fıkıh kitaplarında zekat, kurban gibi mevzuları okurken “ihtiyaç eşyası” tabiri karşımıza çıkıyor. İhtiyaç eşyaları nelerdir? Cevap: İnsanı ölümden koruyan şeylerdir. Bunların birincisi nafakadır. Nafaka da 3’tür: Yiyecek, giyecek ve evdir. Yiyecek deyince, mutfak eşyası da anlaşılır. Ev demek, ev eşyası da demektir. Binek hayvanı veya arabası, silahları, hizmetçisi ve sanat aletleri ve lüzumlu kitapları…