Darülislamda Beytülmalin İşlevi Nedir?

Sual: Beytülmal nasıl zekat toplar? Beytülmalin gelirleri nelerdir? Darülislamda beytülmalin işlevi nedir? Cevap: Öşür ve kırda otlayan hayvanların zekatı, fakirlere verileceği gibi, beytülmala da teslim edilmesi câizdir. Beytülmala verilmesi lazım olan bir şeyi eline geçiren kimse, beytülmaldan hakkı varsa, bu şeyi kendi kullanır. Kendi hakkı yoksa, beytülmaldan hakkı olan bir müslümana verir. Bu şeyi, beytülmala…

Sigorta Caiz Mi?

Sual: Sigorta yaptırmak caiz midir? Bulunduğumuz yerin darülislam veya darulharb olması önemli midir? Cevap: İbni Âbidin “rahmetullâhi aleyh”, Reddü’l-muhtar kitabında, kâfirin eman ile yani izin verilerek İslam memleketine gelmesini anlatırken diyor ki başka bir memlekete, onların izini ile giren kâfire (Müstemin kâfir) denir. Darülİslama müstemin olarak gelen bir kâfir, burada yaşamakta olan bir zimmi gibi,…

Müslümanın Darülharbde Yaşaması Caiz Mi?

Sual: Bir Müslüman, Müslümanların hâkimiyetinde olmayan bir ülkede yaşayabilir mi? İslâm ülkesine göçmek zorunda mıdır? Cevap: İbn Âbidîn hazretleri diyor ki: Bir İslâm ülkesi, gayrımüslimler tarafından işgal edilse ve işgalcilerin tayin ettiği hâkimler, burada İslâm ahkâmını tatbik ediyorsa, orası İslâm ülkesi olarak kalmaya devam eder. Burada yaşayan müslümanlar kendi aralarından birini müftü, emîr, hâkim tayin…

Dârülharb’deki Müslümanlar Kanunlara Uymak Zorunda Mıdır?

Sual: Bir Müslümanın dârülharbdeki kanunlara uymasının İslâmiyetteki delilleri nedir? Dârülharbdeki müslüman cemaatler veya muhterem bir âlim cihad ilan edebilir mi? İslâmiyetin mukaddesatına tecavüz vâki olduğunda, müslüman nasıl reaksiyon vermelidir? Sadece ekonomik sebebe binaen bir dârülharb ülkesine gidip yerleşmek câiz midir? Cevap: Müslümanların hâkim olduğu ve İslâm kanunlarının cari bulunduğu yere dârülislâm denir. Bunun hilafı dârülharbdir. Dârülharbde kaide…

Gayrimüslim İle Evlenmek Câiz Midir?

Sual: Bir müslüman kız, Almanya’da bir Hıristiyan ile veya başka dinden yahud ateist biriyle evlenip ayrılsa, bu kadının dinen hükmü nedir? Cevap: Müslüman erkeğin, Ehl-i Kitab (Yahudi ve Hıristiyan) bir kadınla evlenmesi mekruh olmakla beraber sahihtir. Müslüman bir kızın veya kadının, Ehl-i Kitab bile olsa, Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi câiz değildir. Hatta bu husus âyet-i kerime…

Bir Müslüman Gayrimüslimlerin Ülkesinde Yaşayabilir Mi?

Sual: Bir Müslüman, Müslümanların hâkimiyetinde olmayan bir ülkede yaşayabilir mi? İslâm ülkesine göçmek zorunda mıdır? Cevap: İbn Âbidîn hazretleri diyor ki: Bir İslâm ülkesi, gayrımüslimler tarafından işgal edilse ve işgalcilerin tayin ettiği hâkimler, burada İslâm ahkâmını tatbik ediyorsa, orası İslâm ülkesi olarak kalmaya devam eder. Burada yaşayan müslümanlar kendi aralarından birini müftü, emîr, hâkim tayin ederler ve…

Darülislam ve Darülharb Nedir?

Sual: Darülislam ve darülharb tabirleri dini kitaplar okurken sık karşımıza çıkıyor. Darülislam ve darülharb nedir? Cevap: Darülislam, İslâm memleketidir. İslâm dininin hükümlerinin kânun olarak tatbik edildiği yerdir. Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin Müslümânların elinde olduğu, Müslümân devlet başkanının otoritesinin kabûl edildiği, siyâsî, ekonomik ve sosyal düzenlemelerin İslâm hukukuna göre yapıldığı ülke. Müslümanların hâkimiyetinde bulunan yerler…

Günümüzde Muamelat Hükümlerine Uymamak Câiz Midir?

Sual: Bugünkü müslümanların İslâmiyyetin muamelattaki hükümlerine (bey, şirâ, vekâlet, havâle, fâiz) uymamaları câiz midir? Cevap: İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed, Ahkâm-ı İslâmiye’nin tatbik edilmediği yerlerdeki müslümanların, kendi rızaları ile ve menfaatlerine olmak şartıyla, bey ve şirâ ahkâmına uymamalarını câiz görmektedir. Dolayısıyla bugün müslümanların, Ahkâm-ı İslâmiye’nin tatbik olunmadığı Almanya, Fransa gibi memleketlerde, gerek oradaki gayrımüslimlerle, gerekse birbirleriyle…

Gayrimüslimlerin Bayramını Kutlamak Câiz Midir?

Sual: Kafirlerin bayramlarını kutlamak küfür müdür? Kafirlerin bayramlarını kutlayan insanların cenaze namazını kılmalı mıyız? Cevap: İmam Rabbani hazretleri Mektubat’ın 266. mektubunda buyuruyor ki; Bir kimse, dinde inanılması lazım olan şeylerden, bir tanesine bile inanmamış veya şüphe etmiş ise veya beğenmemiş ise imanı gider. Kâfir olur. Cehennemde ebedî yanacaktır. Bir kimse, Kelime-i tevhid söyleyip, bunun mânâsını…