Nefs Nedir? Kaç Çeşit Nefs Vardır?

Sual: Nefs nedir? Kaç çeşit nefs vardır? Nefsle mücadele nasıl olur? Cevap: İnsanda bulunan kalp ve ruh gibi bir cevherdir. Bunların varlığını ilâhi dinler bildirmektedirler. Bu 3 cevher, birbirinin aynı değildir. Herbirinin ayrı ayrı hassaları, özellikleri vardır. Kur’ân-ı kerîm, üçünün de varlığını haber veriyor. Allahü teâlâ, insanlarda da şehvet ve gadab kuvvetlerini yaratmış ise de,…

İslam Hukukunda Kıyas Nedir?

Sual: İlmihal kitaplarında edille-i şer’iyye sıralanırken “Kitap, sünnet, icma ve kıyas” deniliyor. Buradaki kıyas tam olarak nedir? Kıyasa misaller verebilir misiniz? Cevap: Kıyas, İslâm dînindeki hükümlerin 4 kaynağından biridir. Lügatte “bir şeyi takdir etmek, ölçmek, karşılaştırmak ve iki şey arasında benzerlikleri tesbit etmek” mânâlarına gelir. Kıyas; dînî hükümlerin delillerinden biridir. İslâmiyette bir mesele hakkında hüküm…

Bagi Kime Denir?

Sual: Bagi kime denir? Kaç çeşit bagi vardır? Bagiler nasıl cezalandırılırlar? Cevap: Asiler, haksız olarak devlete, devlet başkanına isyan edenler. İslam hukukunda devlete karşı gelenler 3 kısımda incelenirler: 1) Bagi diye isimlendirilen kimseler: Müslümanlardan bir kısmı isyan edip, baş kaldırınca, hükümdar onların isyan etme sebeplerini araştırır. Niçin isyan ettiklerini sorar, onları ikna edip, kendisine itaate…

Allahu Tealaya Şükür Nasıl Olur?

Sual: Şükür nedir? Allahu tealaya nasıl şükredilir? Cevap: Şükür; teşekkür etmek, iyilik yapana karşı kalp, dil ve davranışlarla hürmet ve saygı göstermekdir. Güzel huylardan biri olan şükür, insanların Allahü teâlâ tarafından kendilerine ihsân edilen, verilen sayısız nîmetlerine, iyiliklerine karşılık olarak sevinç ve teşekkürlerini bildiren söz ve davranışlarda bulunmasıdır. Allahü teâlâya şükretmek, O’nun dînini kabul etmek…

Nasıl Tevazu Sahibi Olunur?

Sual: Tevazu nedir? Nasıl tevazu sahibi olunur? Tevazu sahibi olmanın faziletleri nelerdir? Cevap: İslâm ahlâkında güzel huy olarak bildirilen hasletlerden biridir. Büyüklük göstermemek, kibirlenmemek, alçak gönüllü olmaktır. Tevâzu, makam ve rütbe îtibariyle kendinden aşağıda olanlara büyüklük göstermemektir. Tevâzunun aşırı miktarına aşağılık, bayağılık denir. Dünyâda ele geçen nîmetler, mallar, rütbeler, mevkiler, insana Allahü teâlânın lütfu ve…