230. Mektup

Bu mektup, İmam Rabbani hazretlerinin mahdumu Muhammed Masum hazretlerinin Mektubat’ının 1.cilt 228. mektubudur. Bu mektûp uzundur. Bir yerinde buyuruyor ki, eski yunan feylesofları (Ma’dûm, mevcûd olmaz. Mevcûd da yok olmaz) dediler. [Zamânımızdaki fen taklîdcileri de, böyle söylüyor. Bu söz, islâm dînine uymadığı için, böyle söyleyene ilerici diyorlar. Müslümânlar, “herşey yok idi. Allahü teâlâ herşeyi yoktan…

228. Mektup

Bu mektup İmam Rabbani hazretlerinin mahdumu Muhammed Masum hazretlerinin Mektubat’ının 1.cilt 228. mektubudur. Zamânımız, Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” nûrlu zamânından çok uzak olduğu için ve kıyâmet vakti yaklaştığı için, küfür ve bid’atler her tarafa yayıldı. Bunların zulmeti âlemi kapladı. Resûlullahın sünneti [yolu, yanî islâmiyyetin emirleri ve yasakları] unutuldu. İslâmiyetin nûrları kalmadı. İslâmiyeti meydâna…

178. Mektup

Bu mektup İmam Rabbani hazretlerinin mahdumu Muhammed Masum hazretlerinin Mektubat’ının 1.cilt 178. mektubudur. Hakîkî müslimân olan babalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin yolundan ayrılmamanız için duâ ederim. Doğru yol, kurtuluş yolu, onların gittikleri ve kitâplarında bildirdikleri yoldur. Ey kardeşim! Âhır zemândayız. Din bilgileri azaldı. İslâmiyete uymak gevşedi. Sünnetler terk edildi. Bid’atler yayıldı. [İngilizlerin ve misyoner papazların uydurma kitâpları…

177. Mektup

Bu mektup İmam Rabbani hazretlerinin mahdumu Muhammed Masum hazretlerinin Mektubat’ının 1.cilt 177. mektubudur. Kalbde hâsıl olan keşiflere, rüyâlara i’timâd edilmez. İ’timâd edilecek ve insânı saâdete kavuşturacak şey, Kitâp ve sünnetdir. [Yanî, Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerdir. Ehl-i sünnet âlimlerinin, bu ikisini açıklayan kitâplarıdır. Kitâp ve sünneti öğrenmek istiyen, Ehl-i sünnet âlimlerinin bu kitâplarını okumalıdır. Bid’at…

Enver Şah Keşmiri Kimdir?

Sual: Enver Şah Keşmîrî kimdir? Ehli sünnet midir? Kitapları faydalı mıdır? Cevap: Enver Şah Keşmirî, Hindistan’ın Diyobend ekolüne mensup bir muhaddistir. Ehli sünnettir. Hanefi mezhebine mensuptur.  Kadıyanilerle mücadelesi meşhurdur. 1933 senesinde vefat etti. Kitapları ilim ehli içindir, avam için değildir. Mesela Sünenü Tirmizi’yi Mearifü’s-Sünen adıyla şerhetmiştir. Burada İbn Teymiyye’yi mezhep imamları derecesine çıkararak, fikirlerine yer…