Sual: Abdestin farzları nelerdir?

Cevap: Abdestin farzları Hanefi mezhebinde 4, Maliki mezhebinde 7, Şâfiî ve Hanbeli mezheblerinde 6’dır. Hanefi mezhebinde şunlardır;

1) Yüzü, bir kere yıkamak.

2) İki kolu, dirsekler ile birlikte, bir kere yıkamak.

3) Başın dörtte bir kısmını meshetmek, yani yaş eli başa sürmek.

4) İki ayağı, iki yandaki topuk kemikleri ile birlikte bir kere yıkamaktır.

Şâfiî mezhebinde niyet ve tertip de (uzuvları sırasıyla yıkamak) farzdır ve yüzü yıkarken niyet etmek lazımdır. Su yüze değmeden önce niyet ederse, abdesti sahih olmaz. Yüz ve çene üzerindeki sakalı yıkamak farzdır. Mâlikî mezhebinde, delk [ovmak] ve muvâlât [uzuvları birbiri ardınca ara vermeden yıkamak] farzdır. Şiîler, ayaklarını yıkamıyor, çıplak ayak üzerinde meshediyorlar.

 

Tavsiye Yazı —> Abdest duaları nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler