Sual: Kadınlarda beyaz akıntı (vajinal sıvı) abdesti bozar mı?

Cevap: Kadın ve erkeğin ön ve arkasından gelen her şey abdesti bozar. Kadınların tenasül uzvundan hayız, nifas ve istihaza dışında gelen şeffaf kokusuz akıntı, aslında akıntı değil, tabii bir sıvıdır. Buna ferç sıvısı denir. Fıkıh kitaplarında rutubetü’l-ferc (fercin rutubeti) diye anılır. Henüz hayızdan kesilmemiş kadınlarda bunun olmaması hastalık sayılır. Bu (hariç-i fercin rutubeti), fercin dış kısmından geldiği için vücudun ter, salya gibi diğer rutubetlerine benzer; temizdir; abdesti de bozmaz. Fercin içinden gelen şeffaf akıntı (dâhil-i fercin rutubeti) ise, İmam Ebu Hanife’ye göre temizdir; abdesti bozmaz; İmameyn’e göre necaset mahallinden geldiği için necistir, abdesti bozar. Esah olan Ebu Hanife’nin kavlidir. Bazı ilmihallerde yazan fercden gelen akıntının abdesti bozması hükmü, dâhil-i fercin rutubeti, yani rahimden gelen akıntı içindir. Yoksa fercin rutubeti, ne lavmana, ne lavaja, ne de ferce sokulan parmağa benzetilebilir. Onda necaset mahalline kuru giren bir şeyin ıslak çıkması vardır. “Önden ve arkadan çıkan şeyler abdesti bozar” kaidesinin istisnaları vardır. (Cevhere, İbn Âbidin) Şâfiî’de de böyledir (Minhac, Tuhfetü’l-Muhtac) Hatta Envâr’da der ki, dışardan gelen temiz; ortadan gelen sahih kavle göre temiz, içerden gelen necistir; nereden gediği bilinmeyen bu gibi bir sıvı da temiz kabul edilir. Pamuk kullanması caizdir; ama şart değildir. Aksi takdirde, yani normal halde pamuk kullanmayı mecbur tutmak, bir kadının kendisinden emredilen abdesti harici bir şey kullanmadan tutamaması manasına gelir ki, bu din ile imtizaç etmez.

Tavsiye Yazı –> Papazların cevap veremediği sorular nelerdir?

Tavsiye Yazı –> Adet zamanını unutan kadın ne yapar?

Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler