Sual: Dinimizde misvak kullanmanın hükmü nedir? Misvakın faydaları nelerdir?

Cevap: İbni Abidin, Reddü’l-muhtar kitabında buyuruyor ki; “Abdest alırken, misvak kullanmak sünnet-i müekkededir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki (Misvak kullanarak kılınan namaz, misvaksız kılınan namazdan 70 kat üstündür).”

Sirâcü’l-vehhâc kitabında, misvak kullanmanın 15 faydası olduğu bildirilmektedir:

1) Ölüm anında, şehadet kelimesini söylemeye sebep olur.

2) Diş etlerini kuvvetlendirir.

3) Balgamı giderir.

4) Safrayı keser.

5) Ağız ağrısını giderir.

6) Ağız kokusunu giderir.

7) Allahü teâlâ ondan razı olur.

8) Baş damarlarını kuvvetlendirir.

9) Şeytan gamlanır.

10) Gözleri nurlanır.

11) Hayrı ve hasenâtı çok olur.

12) Sünnet ile amel etmiş olur.

13) Ağzı pak (temiz) olur.

14) Fasihul-lisan olur, yani güzel konuşur.

15) Misvaklı olarak kılınan iki rekat namazın sevâbı, misvaksız olarak kılınan 70 rekat namazın sevâbından daha çok olur.

 

Sual: Misvak hangi ağacın dalından olur? Nasıl kullanıma uygun hale getirilir?

Cevap: Misvak, Arabistan’da yetişen Erak ağacının dalıdır. Düzgün ucundan, 2 cm kadar kabuğu soyulup burası birkaç saat suda tutulur. Sonra ezilince, fırça gibi açılır. Erak ağacı bulunmazsa zeytin veya dut dalından yapılır. Nar dalı olmaz. Çünki acıdır. Yenilen ve içilen şeyler acı olmamalıdır. misvâk bulunmazsa, fırça da kullanılabilir. Bu da yoksa, sağ elin baş parmağını sağ yandaki dişler üzerine, 2. küçük parmağını sol dişler üzerine 3 kere sürerek temizlemelidir. Birinin misvâkini, tarağını, bunun izni ile, başkasının kullanması şer’an mekrûh değildir. Tab’an mekrûhdur. Sigara içmek de şer’an değil, tab’an mekrûhdur. Kadınlar, misvak yerine, misvak kullanma sünnetine niyet ederek sakız kullanmalıdır.

 

Sual: Misvak nasıl kullanılır?

Cevap: Sağ el parmakları uzatılıp, baş parmakla küçük parmak misvâkın altından, diğer 3 parmak da üstünden tutarak, 3 kere sağ, 3 kere de sol yandaki dişler üzerine hafîfce sürülür. Kuvvetle sürmemeli, dişleri bozar. Hafîf sürülünce dişleri ve diş etlerini kuvvetlendirir.

 

Sual: Dişleri olmayanlar da misvak kullanmalı mıdır?

Cevap: Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki; “Misvak diş için değildir. Dişsiz olanların da misvak kullanması sünnettir. Şuna kıyasen: Mekke-i mükerremede traş olmak sünnettir. Kel olana da usturayı başa sürmek sünnettir. Binaen aleyh takma dişlere de misvak kullanılır.”

 

Sual: Misvak kullandıktan sonra, diş fırçası kullanmakta bir mahzur var mı?
Cevap: Mahzuru yoktur. Diş fırçası kullanmakla da diş temizleme sünneti yerine gelir. Misvak kullanmak ayrıca müstehaptır. “Larousse illustré medical” ismindeki Fransa’nın kıymetli tıp kitâbı, ağız temizliği husûsunda diyor ki, “Bütün diş macunları ve tozları ve suları, dişlere zarar verir. En iyi diş temizleme vâsıtası, sert bir fırçadır. Önce, dişleri kanatırsa da, korkmamalıdır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve artık kanamaz”.  Misvâkın 30’dan çok faydası vardır. Tahtâvî’nin Merâkı’l-felâh hâşiyesinde hepsi yazılıdır. Birincisi, son nefeste îmân ile gitmeğe sebep olur.


Kaynak: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye

Tavsiye Yazı —> Yüzük takmaya dair sualler

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler