Sual: Cehennem kaç tabakadır ve hangi tabakada kimler yanacaktır? Cennet mi daha kalabalık olacaktır, cehennem mi?

Cevap: Allahü teâlâ, kullarını imtihan etmek için Cenneti ve Cehennemi yarattı. Her ikisini de dolduracağını bildirdi. İnsanların ve cinnin çoğu Cehenneme girecektir. Fakat, mahluklarının çoğunu Cennete koyacak, rahmeti gazabını aşacaktır. Çünkü, cinniler, bütün insanların on katından daha çoktur. Melekler de, cinnilerin 10 katından daha çoktur. Meleklerin hepsi Cennette olduğundan, Cennettekiler daha çok oluyor.

Cehennemde kimler sonsuz kalacak? Namâz kılmayanlar mı? Günâh işleyenler mi? Hayır! Cehennemde, Allahü teâlânın düşmanları, sonsuz yanacaktır. Günâh işleyen müslümânlar, Allahü teâlânın düşmanı değildir. Kabâhatli kullarıdır. Bunlar, yaramaz, suçlu çocuğa benzer. Yaramaz çocuğa, anası, babası düşman olur mu?

Cehennem 7 tabakadır.

1. tabaka, en hafiftir. Fakat, dünya ateşinden 70 kat daha şiddetlidir. Adı Cehennem‘dir. Burada, müslümanlardan bir kısmı yanıp, günahlarından temizleneceklerdir. Bidat sâhibi olanlar, muhakkak Cehennemde bir müddet yanacaklardır.

İmâm-ı Muhammed Birgivi’nin Vasiyetname isimli kitabını şerh eden Kadızade Ahmed Emin efendi diyor ki “Cehennemden en son çıkacak mümin, 7.000 ahiret senesi yanacaktır. Ahiretin 1 günü, dünyanın 1.000 senesi kadar uzundur.”

2. tabaka daha şiddetlidir. Adı Sair‘dir. Burada, Tevrat’ı değiştirenler yanacak [İbni Âbidin]. Bunlar, Allah’ın Peygamberi olan Îsâ aleyhisselâma da inanmıyor ve bu büyük Peygambere, “Bilinmeyen babanın çocuğu” diye iftirâ ediyorlar. Tevrat’ı değiştirip, Allahü teâlânın kitabını bozdular ve Mûsâ aleyhisselâmdan sonra, kendilerine nasihat için gönderilen bin Peygamberi şehit ettiler.

3. tabaka daha şiddetli olup adı Sekar‘dır. Burada İncil’i değiştirenler yanacaktır. Çünkü bunlar, Îsâ aleyhisselâma inanmamış oldukları gibi, onda ulûhiyet sıfatı bulunduğuna inanıyorlar. Tanrı 3’tür. Îsâ tanrıdır [bâzıları ise, Îsâ tanrının oğludur] diyerek, yahudilerden kötü oluyor, müşrik oluyorlar [İbni Âbidin]. Hristiyanlık çıkmadan ve putlara tapınma başlamadan önce, İseviler mümin idi. Muhammed aleyhisselâma inanmadıkları için, kitaplı kâfir oldular. Yahudiler, İslamiyete, bunlardan daha uzaktır. [Mârifetname ve Tezkire-i Kurtubi]

4. tabakanın adı da Cahim‘dir. Burada, güneşe, yıldızlara tapanlar,

5. tabakanın adı Hutame‘dir. Burada ateşe, ineğe tapanlar, müşrik olan Budistler, Brehmenler yanacak.

6. tabaka Lazy‘dir. Burada hiç dini olmayanlar, müşrikler yanacak.

7. tabaka, en dip ve en şiddetli tabakası olup adı Haviye‘dir. Burada münâfıklar ve mürtedler yanacak. Bu 7 tabakanın isimlerinin sırası, Tefsir-i Mazhari’de ve Galiye’de başka türlü yazılıdır. Bir kimsenin Cehenneme gideceği ve imansız olduğu, son nefesinde belli olur. Bir kâfir, müslüman olursa ve günahı, suçu çok olan veya bidat sâhibi olan bir müslüman tevbe ederse, tertemiz müslüman olurlar. Cehenneme girmekten kurtulurlar.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler