Sual: Hollandalı bir hanımla evlenmek câiz midir? Çocukların yetişmesi açısından mahzurlu mudur ?

Cevap: Ehl-i kitap bir kadınla evlenmek sahih ancak tahrimen yani harama yakın mekruhtur. Çocuklar ve kendisi bakımından bu zamanda çok mahzurludur.

 

Sual: Kadın eşine ismiyle hitap edebilir mi?

Cevap: Bir kimsenin annesini, babasını ve hocasını, kadının da zevcini ismiyle çağırması mekruhtur. (İbni Âbidin)

 

Sual: Yeni evliyim. İslamiyette nikah, aile hayatı ve talaka dâir bilgileri öğrenebileceğim bir kitap tavsiye edebilir misiniz?

Cevap: Bu konularda birçok eser telif edilmiştir. Türkçe Tam İlmihâl Seadeti Ebediyye isimli eserde bu bahisler Reddü’l-Muhtar’dan derlenerek hazırlanmıştır.

 

Sual: Hanımların ve çocukların akşam namazından sonra eve gelmelerinin hükmü nedir?
Cevap: Şir’atü’l-İslâm’da diyor ki: Akşam yatarken yiyecek ve içecek kaplarının üstü örtülmelidir. Kapılar kapanmalıdır. Işıklar söndürülmelidir. Çocuklar eve gelmiş olmalıdır. Geceleri cinniler yayılır. Bu sebeple Osmanlılar zamanında akşam namazı vaktinde herkes eve dönmüş olurdu.

 

Sual: 5 yaşında ortalama zekaya sahip bir oğlum var. Mektepte göreceklerinin zihnini bulandırmasından endişe ediyorum. Ne yapmalıyım?
Cevap: Yusuf Nebhani hazretleri İrşadü’l-Hıyârâ kitabında diyor ki: “Kur’an-ı Kerim okumasını ve ilmihalini öğretmeden mektebe göndermemelidir. Salih muallimlerin ve talebelerin, hiç değilse zararsız olanların bulunduğu mektepleri tercih etmelidir. Evde de devamlı kendisiyle meşgul olmalı; öğrendiklerini yoklamalıdır.”

 

Sual: Bir kadın, kendi parasından, eşinin rızası olmasa dahi ailesine yardım edebilir mi?

Cevap: Evet. Kadının kendi mülküdür, dilediğini yapabilir.

 

 

Sual: Bir kimse, kelime-i şahadet getirip müslüman olan bir Alman kadın ile evlendi. O zamandan beri kadında tek bir İslâm alâmeti mevcut değildir. Bu kadından ayrılırsa, çocuklar babadan kopma tehlikesi vardır. Bu halde çocuklara İslâmî terbiye veremezse, baba şer’an mes’ul müdür?

Cevap: İslâm hukukuna göre fâsık bir erkek veya kadınla evlenmek sahih olmakla beraber, günahtır. Kadın çocukları alır da, İslâmî terbiyeden mahrum olarak büyürlerse, baba mes’uldür.

 

Sual: Tecâvüze uğrayan bir kadının doğurduğu çocuk ne yapılmalıdır? Anne, çocuğu istemeyip bir müesseseye verme hürriyetine sahip midir?

Cevap: Bu, çocuğun suçu değildir. Kadın bu çocuğu büyütür. Parası yoksa, nafakasını beytülmal verir. Çocuğu başkasına veya bir müesseseye evlatlık verip onunla münasebetini kesmek câiz değildir.

 

Sual: Bir babanın evlâdına bakması kaç yaşına kadar vâciptir?

Cevap: Erkekse bulûğa, kızsa evlenene, sakat ise ölene kadar bakar; yani nafakasını verir.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler