Sual: Hollandalı bir hanımla evlenmek câiz midir? Çocukların yetişmesi açısından mahzurlu mudur ?

Cevap: Ehl-i kitap bir kadınla evlenmek sahih ancak tahrimen yani harama yakın mekruhtur. Çocuklar ve kendisi bakımından bu zamanda çok mahzurludur.

 

Sual: Yeni evliyim. İslamiyette nikah, aile hayatı ve talaka dâir bilgileri öğrenebileceğim bir kitap tavsiye edebilir misiniz?

Cevap: Bu konularda birçok eser telif edilmiştir. Türkçe Tam İlmihâl Seadeti Ebediyye isimli eserde bu bahisler Reddü’l-Muhtar’dan derlenerek hazırlanmıştır.

 

 

Sual: Bir kadın, kendi parasından, eşinin rızası olmasa dahi ailesine yardım edebilir mi?

Cevap: Evet. Kadının kendi mülküdür, dilediğini yapabilir.

 

 

Sual: Bir kimse, kelime-i şahadet getirip müslüman olan bir Alman kadın ile evlendi. O zamandan beri kadında tek bir İslâm alâmeti mevcut değildir. Bu kadından ayrılırsa, çocuklar babadan kopma tehlikesi vardır. Bu halde çocuklara İslâmî terbiye veremezse, baba şer’an mes’ul müdür?

Cevap: İslâm hukukuna göre fâsık bir erkek veya kadınla evlenmek sahih olmakla beraber, günahtır. Kadın çocukları alır da, İslâmî terbiyeden mahrum olarak büyürlerse, baba mes’uldür.

 

Sual: Tecâvüze uğrayan bir kadının doğurduğu çocuk ne yapılmalıdır? Anne, çocuğu istemeyip bir müesseseye verme hürriyetine sahip midir?

Cevap: Bu, çocuğun suçu değildir. Kadın bu çocuğu büyütür. Parası yoksa, nafakasını beytülmal verir. Çocuğu başkasına veya bir müesseseye evlatlık verip onunla münasebetini kesmek câiz değildir.

 

Sual: Bir babanın evlâdına bakması kaç yaşına kadar vâciptir?

Cevap: Erkekse bulûğa, kızsa evlenene, sakat ise ölene kadar bakar; yani nafakasını verir.

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler