Sual: Günümüzde İslam’a ve Müslümanlara en çok zarar verenler kimlerdir? İslam düşmanları, müslümanlara nasıl zarar vermektedir?

Cevap: İslam düşmanları, İslamiyeti yok etmek için Ehl-i sünnet kitaplarına saldırıyorlar. Kurân-ı kerimde, Mâide sûresinde, altıncı cüzün son sayfasında, (İslamın en büyük düşmanı, yahudilerle müşriklerdir)  buyuruluyor. Müşrik, puta, heykele tapan kâfirlerdir. Hıristiyanların çoğunun müşrik oldukları meydandadır. Yemenli Abdullah bin Sebe ismindeki yahudi, Ehl-i sünneti yok etmek için (Şiî)  fırkasını kurdu. Şiîler, kendilerine (Alevî)  diyorlar. İslam düşmanı ingilizler, bütün imparatorluk kuvvetleri ile Hindistandan, Afrikadan topladıkları altınlar ile kanlı muharebeler ile ve (Vehhâbîlik)  ismini verdikleri, yalanlarla dolu kitapları ile Ehl-i sünnete saldırmaktadırlar. Dünyanın her yerinde, ebedî saadete kavuşmak isteyenlerin, şiî ve vehhâbî kitaplarına aldanmayıp, Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarına sarılmalarını tavsiye ederiz.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler