Sual: Her hangi bir namazı kılarken, yakınımızda vaktin namazını cemaatle kılmaya başlasalar nasıl davranılır?

Cevap: Vaktin farzını kılarken cemaat başlarsa:

a) Öğle, ikindi ve yatsı namazları için; 1. rekatin secdesini yapmadıysa selam verip namaz bozar ve cemaate uyar. 1. rekatin secdesini yaptıysa 2 rekat kılıp oturur ve selam verir ve cemaate uyar. 3. rekate kalkıp secdesini yapmadıysa ayakta selam verir ve cemaate uyar. 3. rekatin secdesini yaptıysa 4’ü de kılar, selam verir. İkindi ise cemaate uyulamayacağı için mescidden çıkar, öğle veya yatsı ise cemaate uyar.

b) Sabah ve akşam namazları için; 1. rekatin secdesini yapmış olsa bile henüz 2. rekatin secdesini yapmadıysa selam verip bozar ve cemaate uyar. 2. rekatin secdesini yaptıysa artık namazı tamamlar fakat cemaate uymaz.

Nafile (sünnet) kılarken:

a) 4 rekatli bir nafile kılarken cemaat farza başlarsa namaz bozulmaz. Henüz 3. rekate kalkılmamışsa ilk oturuşta selam verilip cemaate uyulur. 3. rek’ate kalkmışsa tamamlar sonra imama uyar.

b) 2 rekatli nafile kılarken, yapacak birşey yoktur. Nafileyi bitirir, cemaate öyle uyar.

Tertib sahibi olup kaçırdığı namazı kılarken;

Önce kendi namazını tamamlar, sonra cemaate uyar. Namazı kaçırdığını unutup cemaate uymuşsa bozmayıp tamamlar, bu kıldığı nafile olur, sonra kaçırdığı namazı kaza eder, sonra da cemaatle kıldığı vaktin namazını kılar. Kazaya kalmış olup o anda kaza ettiği namazını cemaatle kılmaya başlasalar, bu takdirde bozup bunlara uyabilir.

Tertib sahibi olmayıp bu namazı kaza eden;

Tertip sahibi olmayan da edâen veya kazâen kıldığı farzı bozup cemaate uyar. Kıldığı kazâ namazını ikiye veya dörde tamamlar.

Kazası olmadığı halde sünnet yerine kaza kılan;

Kazası olmadığı halde, nafileler yerine kaza kılan da bu kazayı duruma göre ikiye veya dörde tamamlar. Sonra cemaate uyar. 3 rekatlik kaza kılan, bunu iki rekat olarak tamamlasa, namazı iki rekatlik nafileye dönüşür. Dolayısıyla akşam kazası kılan, bunu iki rekat olarak tamamlayabilir. Yatsının son sünnetini vitir kazası olarak kılanın yanında cemaat teşekkül etse, üçüncü rekata kalkmaz, ilk oturuşta selam verip imama uyar. Üç veya dört rekatlık kazaya niyetlense, ama kazası olmasa, bunu iki rekate çevirip selam verebilir. Kazası varsa, yine çevirebilir. O iki rekatlik nafile sahih olur, ama kazayı geciktirme günahına katlanır.

Kazası olup sünnet yerine kaza kılan tertib sahibi;

Cemaat tertip sahibinin kazasını bozması için özür değildir. Çünki kazaya bıraktığını kaza etmeden sonraki namaz olmuyor.

Kazası olup sünnet yerine kaza kılan tertib sahibi olmayan;

Tertip sahibi olmayıp sünnet yerine kaza kılan kimse için cemaat bu kazasını bozmakta özür olur.

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler