Sual: Namazda abdesti bozulan ne yapar?

Cevap: Namazda abdesti bozulan, derhal en yakın yerden ve namaza muhalif hareket yapmadan abdest alıp kaldığı yerden devam eder. Eksik kalanları tamamlar. Tekbir almasına gerek yoktur. İmama uymuş ise, buna lâhık denir. Aynı şekilde abdest alıp tekrar gelip imama uyar, imam selâm verince kalkıp eksik bıraktıklarını kıraatsiz olarak tamamlar. Kıraat etse de zararı yoktur. Rükû’ ve secde tesbihlerini söyler. Abdest alıp gelinceye kadar yolda kıraat etmez; ama tesbih ve abdest duaları söyleyebilir. Bu kişi imam ise, ardından birini çeker veya birisi imamın çekmesini beklemeden imam olur. İmam da gidip abdestini alır ve sonra gelip cemaate uyarak namazını tamamlar. Cemaat namazını bitirmişse, tek başına tamamlar. Yeniden kılsa da olur. İmam kimseyi bırakmaz, yerine de birisi geçmezse, Ulu Câmi gibi yerlerde imam hemen abdestini alıp tekrar imamete geçip namazı kıldırmaya devam eder, cemaat bu sırada imamı bekler. Eğer imam yerine birisini bırakmadan veya birisi imamın yerine geçmeden imam câmiden çıkarsa, cemaatin namazı bozulur. İmam veya cemaat yahud münferid olup abdesti böyle bozulan, yolda dünya kelâmı söylerse, abdestten başka işle meşgul olursa, yakın yerde abdest alma imkânı varken uzağa giderse, namazı bozulur.

 

Sual: Münferid veya cemaatle namaz kılan bir kimsenin Namaz içinde abdesti bozulup gidip abdest aldıktan sonra namazını tamamlamasının caiz olmasında bazı şartlar var mıdır?

Cevap:

Evet.

1—Hades, semâvî olmak (mesela birisi vursa ve kan çıksa olmaz).

2—Musallînin bedeninden zuhur etmek.

3—Guslü, mucip olmamak.

4—Vukuu nâdir olmamak.

5—Musallî, hades hâliyle, bir rükün edâ etmiş olmamak.

6—Yürüme hâlinde, rüknü eda etmiş olmamak.

7—Salâta münâfî (namaza aykırı) iş yapmamak.

8—Lâbüd (gerekli) olmayan işi yapmış olmamak.

9—Hades vukuundan sonra, özürsüz gecikmemek.

10—Sebk-ı hadesten sonra, musallînin, geçmiş hadesi zâhir olmamak (önceki bir abdest bozukluğu ortaya çıkmamak).

11— Musalli, sahib-i tertip ise, üzerinden geçmiş namaz olduğunu hatırlamamak.

12—Muktedî namazını, başka yerde tamamlamamak.

13—İmam, imamlığa elverişli olmayanı yerine geçirmemek. (Nimet-i İslâm)

Tavsiye Yazı –> Yaptığı ibadetlerle övünmek caiz mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler