Sual: Cihad ne demektir? Cihadı ferdler yapabilir mi? Düşman daha güçlü ise ne yapılır?

Cevap: Cihad, insanların İslamiyeti işitmelerine ve müslüman olmalarına mâni olan zâlimleri, sömürücüleri ortadan kaldırarak, insanların müslüman olmakla şereflenmeleri için yahut müslümanlara saldıran kâfir, zalim ordularına karşı müslümanların mallarını, canlarını ve ırzlarını, namuslarını korumak için, can ile mal ile propaganda ile harp etmek, savaşmak demektir. Cihadı devlet yapar. Milleti sulh zamanında cihâdâ hazırlamak, yetiştirmek, devletin vazifesidir. Müslümanların cihad yapması, cihad sevâbına kavuşması, devletin cihad yapmak veya cihâdâ hazırlanmak için yaptığı davete, çağrıya ve kumandanların emirlerine itaat etmesi, askerlik vazifesini yapması demektir. Devletin izni ve kumandanının emri olmadan, herkesin başkasına saldırması, cihad olmaz. Çapulculuk, eşkıyalık olur. Büyük günah olur.

İbni Âbidin diyor ki “Devletin harp etmesi, bunun için de, zamanın en mükemmel silahlarını yapması, milletin de, devlete yardım, itaat etmesi vâcibdir. Devletin, askerce ve silahca daha üstün olan düşmana harp ilan etmesi, câiz değildir. Düşman hücum edince, herkesin cihat etmeleri farz olur ise de, arzu edip de, devlet ve ordu, harp etmediği için veya men olunduğu için cihat edememek günah olmaz. Harp edince, boş yere ölecekleri, etmezlerse esir olacakları biliniyorsa, harp etmeleri lazım olmaz. Müslümanların herhangi sûret ile helak olmalarından korkulursa, kâfirlere mal vererek sulh olunur”. [Buradan anlaşılıyor ki zulümden, fitneden kurtulmak için, mal vermek câiz olmaktadır.] Kâfirler istila ederse, Darülislama hicret edilir. Hicret edemezse ve gelen kâfir devlet zulüm ederse, zulüm yapmayan kâfir memleketine hicret edilir.

Fetava-yı Hindiyye’de diyor ki “Müslümanların adedi, kâfirlerin yarısından az değil ise ve silahları var ise, kaçmaları helal olmaz. Silahları yok ise, silahlı olan düşmandan kaçmaları câiz olur. [Mesela füzesi yok ise, füzesi olan düşmandan kaçması câiz olur.] Bunun gibi, 1 kişinin 3 kişiden kaçması câiz olur. Adetleri 12.000 olan ordunun, kat kat fazla olan düşmandan kaçması helal olmaz. Düşmanın silah ateşi ile hedef aldığı yerden kaçmak câizdir. Bu, kelimeleri (gayeleri, davaları, maksadları) bir olduğu zamandır. Kelimeleri farklı farklı olduğu zaman, ikiye bire itibar edilir. Zamanımızda ise tâkata (güce) itibar olunur. Her kim mancınıkla [saldırmayı planlayan] bir kale halkının mevziinden veya benzeri bir mevziden kaçarsa ve[ya] kendilerine ok veya taş atılan bir mevziiden firar ederse, bunda beis yoktur. Muhît’te de böyledir (2/193). “.

Tavsiye Yazı –> Örnek Müslüman Nasıl Olur?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler