Hanefî mezhebinin bazı âlimleri ve üç mezhebin de çoğunluğu, bir câmi’den fazla Cum’a kılınmaz dedi. Şehr olduğu şübheli olan yerde de, Cum’anın kabûl olması şübheli olacağından, Cum’a namâzının son sünneti ile vaktin sünneti arasında (Âhır zuhur), ya’nî (Son öğle) namâzı kılmağa niyyet ederek, ayrıca dört rek’at kılmalıdır. Bu 4 rek’ati kılarken, niyyete (Üzerime farz olan) diye eklemelidir. Fakat, (Edâsı, ya’nî kılması farz olan) dememelidir. Çünki, öğle namâzı, öğle vakti farz olursa da, hemen kılmak farz olmaz. İkindiye, dört rek’at kılacak zamân kalınca edâsı farz olur. Edâsı dahâ önce farz olmaz. Cum’a namâzı kabûl olmadı ise, bu dört rek’at, (Edâsı farz olan) deyince Cum’a günü öğle farzı olmaz. Bir gün önceki öğle farzı olur. Onu da, perşembe günü kılmış olduğundan, nâfile olur. (Üzerime farz olan âhır zuhur) deyince, Cum’a gününün öğle farzı yerine geçer. Fakat, Cum’a namâzı kabûl olmuş ise, öğle farzı da kılınmış olacağından, bu 4 rek’at nâfile olur. Çünki, farz niyyeti ile sünnet kılınır. Kazâ namâzı var ise, bunu kılmış olmaz. Cum’a namâzı kabûl olunca, öğle namâzı sâkıt olur denirse, perşembe günkü öğleye niyyet edilmiş olur ve yine nâfile namâz olur. Evvelce kılamadığı öğle namâzı varsa, bunu kazâ etmiş olmaz. (Üzerime son farz olan kılmadığım öğle namâzını kılmağa) niyyet edilirse, Cum’a kabûl olmuş ise, bu namâz, kazâ namâzı yerine geçer ki, böyle niyet uygundur. Kazâsı olmıyan, âhır zuhurun dört rek’atinde de zamm-ı sûre okumalıdır. Cum’a namâzı kabûl olmayıp, öğlenin farzı yerine geçerse, farzda sûre okumak zarar vermez. Kazâya kalmış öğle namâzı olan kimse, sûre okumaz. Çünki, Cum’a kabûl olmazsa, öğlenin farzı yerine geçer. Kabûl olmuş ise, kazâ yerine geçer.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler