Sual: Zuhri ahir namazını mutlaka kılmalı mıdır? Nasıl kılınır?

Cevap: Hanefî mezhebinin bazı âlimleri ve 3 mezhebin de çoğunluğu, bir câmi’den fazla Cuma kılınmaz dedi. Şehir olduğu şüpheli olan yerde de, Cum’anın kabûl olması şüpheli olacağından, Cuma namâzının son sünneti ile vaktin sünneti arasında (Âhır zuhur), yanî (Son öğle) namâzı kılmağa niyet ederek, ayrıca 4 rekat kılmalıdır. Bu 4 rekati kılarken, niyete (Üzerime farz olan) diye eklemelidir. Fakat, (Edâsı, yanî kılması farz olan) dememelidir. Çünki, öğle namâzı, öğle vakti farz olursa da, hemen kılmak farz olmaz. İkindiye, 4 rekat kılacak zamân kalınca edâsı farz olur. Edâsı dahâ önce farz olmaz. Cuma namâzı kabûl olmadı ise, bu 4 rekat, (Edâsı farz olan) deyince Cuma günü öğle farzı olmaz. Bir gün önceki öğle farzı olur. Onu da, perşembe günü kılmış olduğundan, nâfile olur. (Üzerime farz olan âhır zuhur) deyince, Cuma gününün öğle farzı yerine geçer. Fakat, Cuma namâzı kabûl olmuş ise, öğle farzı da kılınmış olacağından, bu 4 rekat nâfile olur. Çünki, farz niyeti ile sünnet kılınır. Kazâ namâzı var ise, bunu kılmış olmaz. Cuma namâzı kabûl olunca, öğle namâzı sâkıt olur denirse, perşembe günkü öğleye niyet edilmiş olur ve yine nâfile namâz olur. Evvelce kılamadığı öğle namâzı varsa, bunu kazâ etmiş olmaz. “Üzerime son farz olan kılmadığım öğle namâzını kılmağa” niyet edilirse, Cuma kabûl olmuş ise, bu namâz, kazâ namâzı yerine geçer ki, böyle niyet uygundur. Kazâsı olmıyan, âhır zuhurun 4 rekatinde de zamm-ı sûre okumalıdır. Cuma namâzı kabûl olmayıp, öğlenin farzı yerine geçerse, farzda sûre okumak zarar vermez. Kazâya kalmış öğle namâzı olan kimse, sûre okumaz. Çünki, Cuma kabûl olmazsa, öğlenin farzı yerine geçer. Kabûl olmuş ise, kazâ yerine geçer.

Tavsiye Yazı –> Namazın Adabı Nasıldır?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler