Sual: İlmihalde “Namaz kılarken ikinci rek’atte, birincide okuduğundan sonraki bir kısa sûreyi atlayarak, daha sonrakini okumak mekruhtur” diyor. Burada kısa sûreden maksat nedir?

Cevap: Fıkıh kitaplarında bu bahiste bir açıklık olmamakla beraber, “Sabah ve öğle namazlarında uzun, ikindi ve yatsı namazlarında orta, akşam namazlarında ise kısa sureleri okumak sünnettir. Uzun sûreler Hucurât ile Târık, orta sûreler Târık ile Beyyine, Kısa sureler Beyyine Sûresi’nden sonra gelen sûrelerdir” ifadesinden anlaşılıyor ki, Beyyine Sûresi’nden sonra gelen sûreler kısa sûrelerdir. İkinci rek’atteki sûrenin birinci rek’attekinden üç âyet daha uzun oluşunun tenzîhî kerâhati de böyle kısa sûrelere mahsustur. İkinci rek’ati birinciden üç âyet mikdarı uzatmaya mekruhtur demek, âyetleri uzunlukça birbirine yakın olan kısa sûrelere mahsustur. İlk rek’atta Asr, ikincide Hümeze Sûresi okumak böyledir. Çünki birincisi üç, ikincisi dokuz âyettir. Ama ilk rek’atta A’lâ, ikincide Gâşiye Sûresi okumak böyle değildir. Her ne kadar ikincisi birinciden yedi âyet uzun ise de, bu uzunluk sûrenin yarısından azdır. Bütün bu anlatılanlar farzlar içindir. Nâfilelerde mekruh değildir. (İbni Âbidin, Namazın Âdâbı).

 

Sual: Kavmede ve celsede durmanın azami mikdarı ne kadardır?

Cevap: Kavme ve celsede, yani rükü’dan doğrulunca ve iki secde arasında bütün azaların sükûnet bulmasından sonra bir tesbih mikdarı durmak lâzımdır. Bu vâcibdir. Hanefî mezhebine göre kavmede rabbenâ lekel-hamd denir, celsede ise bir şey söylenmez. Bundan sonra sadece bir subhanallah daha diyecek kadar durmaya izin bulunmaktadır. Bundan sonrası mekruhtur. Hatta bazı âlimler secde-i sehv gerekeceğini söylemiştir.  (İbni Âbidin, Namazın Vâcibleri.) Hanbelî mezhebinde ayrıca her ikisinde de söylenecek tesbihler vardır. Okunacağını gösteren deliller Hanefî’de nâfile namaza hamledilmiştir. Celsede Allahümmeğfirli dense de mekruh olmaz. Hatta mendub olur. Şâfiîler de bunları söylemeyi yalnız kılana veya söylenmesi kendilerine ağır gelmeyecek cemaate hamletmiştir. (İbni Âbidîn, Namazın Âdâbı.)

 

Sual: Sütre yarım metreden aşağı olamaz mı?

Cevap: Yarım metreden fazla (bir arşın) olmalıdır.

 

Sual: Fâtih Câmii gibi büyük câmilerde ortada namaz kılan bir kimsenin önünden geçmek câiz midir?

Cevap: Büyük (kıble duvarı ile arka duvarı arası 20 metre olan) câmide veya sahrada namaz kılanın önünden geçmek câizdir. Elverir ki, ayağı ile secde yeri arasından geçmiş olmasın.

 

Sual: Namazı kıldıktan sonra tesbihat hemen mi yapılmalıdır? Kalkıp su içmek, çorap giymek veya bunun gibi bir şey yapıp sonra tesbihat çekmek olur mu?

Cevap: Bir özür olmadıkça namazdan hemen sonra yapmak müstehabdır. Bahsedilen işler buna zarar vermez.

 

Sual: Erkek için kısa kollu namaz kılmak mekruh olduğuna göre, kısa kollu giyildiği zaman, kolluk takmak uygun olur mu?

Cevap: Kısa kollu gömlek giyildiği zaman, kolları örten kolluk takmak teferrüd etmek olup dikkat çeker ve fitneye sebebiyet verir. Büyüklerin karşısına çıkamayacak elbise ile namaz kılmak mekruhtur. Âyet-i kerime, namazda ziynetlenmeyi emreder. Kolluk bunun hangisine girmektedir?

 

Sual: Namazda huşû nasıl elde edilir?

Cevap: Namazın farz, vâcib ve sünnetlerini iyice öğrenip tatbik etmeye çalışmak; ayrıca evliyâ hayatlarını okumak huşu hâsıl eder.

 

Sual: Bir fıkıh kitabında okuduğum “İmandan sonra en kıymetli ibadet, namazdır. İman gibi, onun da güzelliği kendindendir. Başka ibadetlerin güzelliği ise, kendilerinden değildir” ifadesi ne manaya gelmektedir?

Cevap: Zira kendisinde en ziyade ibâdetleri toplayan ve insanı Allahü teâlâya en ziyâde yaklaştıran bir ameldir. Zira insan, Allahü teâlâya namazda münâcaat edip, yalvarıp, O’nun azamet ve celâlini müşâhede edicidir.

 

Sual: Namaz içinde bir evliyayı düşünmek, onun sevgisini kalbine getirmek böyle düşünmek caiz mi? Yani namazı böyle kılmak caiz mi?

Cevap: Buna tasavvufta râbıta-ı telebbüsiyye derler. Ehli için faydalıdır.

 

Sual: Cemaatle namaz kıldıktan sonra son sünneti başka yerde kılmanın sebebi nedir?

Cevap: Âhirette namaz kılınan yerler şahidlik yapacağı için, şahidleri arttırmak için.

 

Sual: Namaz bitince, dua edilirken imamın Kâbe’ye sırtını dönmesinin hikmeti nedir?

Cevap: Müminin yüzüne bakmak, Kâbe’ye yönelmekten daha mühimdir.

 

Sual: Yaşlı bir imama uyduğumuzda imam öğle namazında gayri ihtiyarî fatihayı biraz sesli okuyor, biz de farkında olmadan âmin diyoruz, namaz sahih olur mu?

Cevap: Hayır. Ma’zurdur. Birkaç kişinin duyması zaten cehrî kıraat sayılmaz.

 

Sual: Yatsı namazından sonra âmenerresulü veya akşam namazından sonra Haşr suresinin son âyetleri değil de başka sure veya âyetler okunabilir?

Cevap: Sünnet olan bunları okumaktır.

 

Sual: Çocukluğumuzdan kalma, üzerinde hayvan çizimleri olan halı üzerinde seccade ile namaz kılınabilir mi?

Cevap: Hayır. Ancak secde yerine resim denk gelmezse olur.

 

Sual: Sehv secdesi yaptıktan sonra tahiyyat ve salli-barik ile dua okumanın hükmü nedir?

Cevap: Sehv secdeleri vâcib olduğu gibi, tahiyyat ve selâm dahi vâcib ve secdeyi varış ve kalkış esnasındaki tekbirler ve secdelerdeki teşbihler ve secdeler arasındaki celse sünnettir. Tahiyyattan sonra salavat ve dua okumak da sünnettir. (Nimet-i İslâm)

 

Sual: Hazret-i Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem pijama ile namaz kılmış mıdır?

Cevap: Peygamber Efendimiz pijama giymemiştir; fakat gecelik elbisesiyle namaz kılmıştır. Bu sebeple büyüklerin yanına çıkamayacak kadar eski ve kötü elbise ile namaz kılmak mekruhtur; ama gecelik elbisesi böyle değildir.

 

Sual: Sarığı sünnet sevabı almak için her namazda yeniden sarmak icab eder mi?

Cevap: Hayır. Sarık ile namaz kılmak müstehabdır.

 

Sual: Bir Hanefî’nin namazda iki secde arasında Rabbiğfir lî okuması namazı bozar mı?

Cevap: Bozmaz. Hatta Hanbelî mezhebinde okunması icab ettiği için, başka mezhebdekilerin de okumasına müstehap demişlerdir. (İbni Abidin)

 

Sual: Kadın pantolon giyse ve üstüne giydiği pardesü de dizlerine kadar gelse namazı sahih midir?

Cevap: Namaz sahihtir. Zira namaz için tesettür yerine gelmiştir. Ama pantolon giymek caiz değildir, çünki kadının, erkeğe, erkeğin kadına benzemesi men edilmiştir. Nitekim süslü elbiseyle namaz kalın kadının namazı sahihtir; ama bununla yabancı erkeklere tesettür olmaz.

 

Sual: Resimli gazete üzerinde namaz kılınır mı?

Cevap: Canlı resmi secde yerine gelirse mekruh olur.

 

Sual: Namazdan sonra kalkılıp tesbihat ayakta veya çalışırken yapılsa mahzuru var mı?

Cevap: Kafası karışıp yanlış okumuyorsa mahzuru yoktur.

 

Sual: Namazı dosdoğru ve huşu içerisinde nasıl kılabiliriz?

Cevap: Evvela namazın şartlarını iyi bilmek lâzımdır. Taze abdestle, düzgün  elbiseyle, zamanında ve cemaatle kılmak faydalıdır.

 

Sual: İnsanın aklına güzel, orijinal fikirler niçin namazda, Kuran-ı kerim okurken veya helada iken geliyor?

Cevap: Vesvesedir.

 

Sual: Kadın uzun eteğinin altında bir şey giymeden namaz kılabilir mi?
Cevap: Kılabilir.

 

Sual: Bir kadın namaz kılarken yabancı bir erkeğin kendisini görmesi, namazına zarar verir mi?
Cevap: Vermez. Ancak kadının kıyafeti süslü ve dar ise, bu cihetten mahzurlu olabilir.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler