Sual: Namazın sünnetleri nelerdir?

Cevap: 1) Namazda elleri kulağa kaldırmak.

2) El ayasını kıbleye çevirmek.

3) Tekbîr aldıktan sonra, el bağlamak.

4) Sağ eli, sol elinin üzerine koymak.

5) Erkeğin ellerini göbeğinden aşağıya koyması, kadının göğsüne koyması.

6) İftitah tekbîrinden sonra, (Sübhâneke) okumak.

7) İmâmin ve yalnız kılanın (Euzü) okuması.

8) Besmele okumak.

9) Rükûda 3 kere (Sübhâne rabbiyel-azîm) demek.

10) Secdede 3 kere (Sübhâne rabbiyel-a’lâ) demek.

11) Son oturuşta (Salavât) dualarını okumak.

12) Selam verirken iki yanına bakmak.

13) İmâmın, Cuma ve bayram namazlarından başka, her namazda 1. rekatte 2. rekatte okuyacağının iki misli uzun okuması.

14) Rükûdan kalkarken imâmın ve yalnız kılanın (Semi’allahü limen hamideh) demesi.

15) Rükûdan kalkınca (Rabbena lekel-hamd) demek.

16) Secdede ayak parmaklarını bükerek uçlarını kıbleye çevirmek.

17) Rükû ve secdelere inerken ve secdelerden kalkarken (Allahü ekber) demek.

18) Elleri ve dizleri yere koymak.

19) Topukları, kıyamda birbirinden dört parmak eni kadar uzak, rükûda, kavmede ve secdede bitişik tutmak.

20) Fâtihadan sonra “âmin” demek, rükûdan önce tekbîr almak, rükûda, elleri, parmakları açık olarak, diz kapakları üzerine bağlamak, secde için tekbîr almak, otururken sol ayağını yere yatırıp, sağ ayağını dikip oturmak, iki secde arasında oturmak.

Akşam namazında kısa sureler okunur. Sabah namazında ilk rekat, ikincisine nisbetle daha uzun yapılır. İmama uyan kimse, Fâtiha ve zamm-ı sûre okumaz. Sübhâneke okur. Tekbîrleri söyler. Tehiyyat ve salavât-ı şerifeleri okur.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler