Sual: Tasavvufa dair kitaplar okumayı çok seviyorum. Bu hususta hangi kitapları tavsiye edersiniz?

Cevap: En güzel tasavvuf kitabı Mektubat-ı Rabbânî’dir. Sonra İmam Gazâlî’nin Kimya-yı Seadet’i gelir. Bunlarda hulâsa olarak şöyle deniyor: Fıkıh iyi öğrenmeden tasavvuf kitabı okumak, tasavvuf ile meşgul olmak caiz değildir ve çok tehlikelidir. İnsana önce lâzım olan tam ve doğru bir imandır. Bunun için Mevlana Halid hazretlerinin “İtikadname” isimli kısa eseri okunabilir. Daha sonra itikadı Ehl-i sünnet göre düzeltmek, sonra ibadet ve amelleri öğrenip yapmak, farzları yerine getirip haramlardan kaçınmaktır. Bunları iyi öğrenebilmek için de öncelikle muteber bir ilmihal kitabı okumalıdır. Sonra sıra tasavvufa gelir. Tasavvuf farz değil, müstehabdır. Bu zamanda ehli yok gibidir. İnsan ilmi ve ameli eksik ise, tasavvufa meylederse, yaptıkları boşa gider. Üstelik itikadını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. “Cahil sofu şeytanın maskarası olur” sözü meşhurdur. Tefsir ve hadisten avam din öğrenemez. Din, fıkıh kitaplarından öğrenilir. Zariyat suresi 56. ayet-i kerimesinde mealen  “Cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” buyuruldu. Bu kulluğun ne olduğu, nasıl yapılacağı ise fıkıh kitaplarında yazar. Âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerden, fıkıh âlimleri hüküm çıkarabilir. Avam da bunlara uyarak Kur’an ve sünnete uymuş olur. Tefsir ve hadis okumak için iyi Arapça bilmek ve zarurî dinî bilgilere vâkıf olmak lâzımdır. Altyapısı olmadan bu ilimlerle uğraşmak yüzme bilmeden denize girmek gibidir, hatta daha tehlikelidir. Yakın zamanda yaşamış hakiki bir mürşid-i kamil, aynı zamanda Süleymaniye Medresesi’nde tasavvuf kürsüsü müderrisi olan Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerinin hayatını anlatan “Hayatı ve Hatıralarıyla Seyyid Abdülhakim Arvasi” kitabını tavsiye ederiz.

Tavsiye Yazı –> İmam-ı Rabbani hazretlerinin tasavvuf yolunda nasıl ilerleneceğini anlattıkları 286. Mektubu

Tavsiye Yazı –> Mürşid-i Kamilin alametleri nelerdir?

Tavsiye Yazı –> İtikadname kitabı

 

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler