Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki;

Emir-ül müminin Ali bin Ebû Talib “kerremallahü vecheh” rivayet buyurmuşlardır. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” beni huzur-u şeriflerine çağırdı. Buyurdular ki: Ya Ali! Sen bana Harun aleyhisselâmın Musa aleyhisselâma olduğu gibisin. Fakat benden sonra Resûl gelmez. Sana vasiyet ederim, dinleyip, ezberlersen, şükür edenlerden olursun ve şehit olursun. Allahü teâlâ hazretleri seni kıyamet gününde fakih ve âlim olarak diriltir.

Ya Ali! Bil ki müminin 3 alâmeti olur. Namaz kılmak, oruç tutmak ve sadaka vermek. Münafıkın da 3 alâmeti olur. Başkalarının yanında namazın rükuunu ve sücudunu [secdesini] tam yapar. Tenhada hiçbir rüknü yerine getirmez. Methettikleri zaman seve seve yapar. Allahü teâlâ hazretlerini açıkta çok zikir eder. Yalnız kalınca Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerini unutur.

Ya Ali! Zalimde de 3 alâmet olur: Kendinden aşağı olana kahr eder [baskı yapar]. Kadir olduğu [gücü yettiği zaman] halkın malını zor ile alır. Nereden yiyip, giyindiğini hiç incelemez.

Ya Ali! Kıskançlarda da 3 alâmet olur: Herkesin huzurunda, karşısındakine yaltaklanır. Gıyabında onu gıybet eder. Her kime musibet erişirse, sevinir. Ya Ali! Münafıkta da 3 alâmet olur: Söz söylese yalan söyler. Bir şey vaat etse, vaadinde durmaz. Yanına emanet koysalar, hıyanet eyler. Ya Ali! Tembeller içinde 3 alâmet olur. Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerinin taatinde tembellik eder. Kusurlu amel eder. Ameli zayi olur [boşa gider]. Namazı tehir eder. Hatta vaktini de geçirir.

Ya Ali! Tövbe eden kimsede 3 alâmet olur: Haramlardan perhiz eder [kaçınır]. İlm öğrenmekte gayretli olur. Nasıl ki göğüsten [memeden] çıkan sütün geri girme ihtimali olmadığı gibi, günaha bir daha geri dönmez. Ya Ali! Akıllı kimsede 3 alâmet olur. Dünyayı hor, zelil tutar. Cefalar çeker. Kıtlık vaktinde sabreder.

Ya Ali! Sabredende de 3 alâmet olur: Kendini ziyaret etmeyenleri kendisi ziyaret eder. Onu mahrum edenlere bağışta bulunur. Kendine zulüm edenlere karşı durmaz; karşı koymaz.

Ya Ali! Ahmak olanın 3 nişanı vardır: Allahü teâlâ hazretlerinin farzlarında tembellik eder. Abes sözleri çok söyler. Allahü teâlâ hazretlerinin mahluklarına eziyet eder.

Ya Ali! İyi bahtlı olanın 3 nişanı vardır: Helal yer. Kendi şehrindeki ilim meclisinde hazır olur. 5 vakit namazı imam ile kılar.

Ya Ali! Bedbaht olanda 3 nişan vardır: Haram yer. Ulemadan uzak olur. Namazını özürsüz yalnız kılar.

Ya Ali! İyi işleri olanın 3 alâmeti vardır: Allahü teâlâya taatte acele eder. Haram ettiklerinden sakınır. Kendine kötülük eden kimseye iyilik eder.

Ya Ali! Kötü amelli olanın 3 alâmeti vardır: Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin emirlerini yapmakta tembellik eder [gevşek davranır]. Herkese ziyanı dokunur. Kendisine iyilik edene, kötülük eder.

Ya Ali! Salih olan kulun 3 alâmeti vardır: Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri ile iyi amel işlemek için sulh eder. Kendi dinini ilmi ile kuvvetlendirir. Kendisine ne beğenir ise, halka da onu beğenir.

Ya Ali! Perhizkar olanın [sakınan, mütteki olanın] 3 nişanı vardır: Kötüler ile beraber olmaktan kaçınır [sakınır]. Harama düşmek korkusundan helalden sakınır ve yalandan kaçınır.

Ya Ali! Günahkarların da 3 alâmeti vardır: İşlerinde yanılır ve hata eder. Lehv ve lab ile [oyun ve çalgı ile] meşgul olur. Unutkan olur. Ya Ali! Kara gönüllü olan kimsenin 3 nişanı olur: Zayıflara acımaz. Az nesneye kanaat etmez. Vaaz ve nasihat ona fayda vermez.

Ya Ali! Sâdık olanın 3 nişanı vardır: İbadet etmesini gizler. Mübtela olduğu musibeti gizler.

Ya Ali! Fasıkta 3 nişan vardır: Fitne ve fesadı sever. Halka hastalık ve musibet ister. İyi amelden kaçar.

Ya Ali! Süfli olanın 3 nişanı vardır: Akrabasını azarlar. Komşularına eziyet eder. Günah işlemeyi sever. Ya Ali! Allahü teâlânın reddettiği kimsenin 3 alâmeti vardır: Yalanı çok söyler. Yalan yere çok yemin eder. Halka sıkıntı verir, hacetini halk üzerine yükler.

Ya Ali! Abid olanın 3 nişanı vardır: Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerinin taziminden kendi nefsini zelil tutar, Şehvetlerini terkeder. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin rızası için huzurunda çok durmayı adet eder.

Ya Ali! Muhlis olanın 3 nişanı vardır: Kadir olursa [gücü yeterse] affeder. Malının zekatını verir. Sadaka vermeyi sever.

Ya Ali! Bahilde 3 nişan vardır: Açlıktan korkar. Bir şey isteyenden korkar. Kendine iyilik eden kimseye, içindekinin hilafına [aksine] dili ile hayır söyler.

Ya Ali! Yüreksiz olanın 3 nişanı vardır: Korkak olur. Gönlü [kalbi] katı olur. Havf edici olur. Ya Ali! Sabir [sabredici] olanın 3 nişanı vardır: Tâat etmeye sabreder. Masiyeti terketmeye sabreder. Allahü teâlâ hazretlerinin ahkamına sabreder.

Ya Ali! Senin dostun olanın 3 alâmeti vardır: Malını sana feda eder. Nefsini sana feda eder. Senin sırrını gizli tutar.

Ya Ali! Facir olanın 3 nişanı vardır: Yemin etmekle övünür. Hanımları aldatır. Çok bühtan eder.

Ya Ali! Kâfirin 3 nişanı vardır: Allahü teâlânın dininde şek [şüphe] eder. Allahü Sübhanehü ve teâlâ hazretlerinin dostlarını düşman tutar. Rabbine tâat ve ibadetten gafil olur.

Ya Ali! Rahmetten uzak kılınmış kulların 3 nişanı vardır: Allahü tebareke ve teâlâ ve tekaddes hazretlerinin mekrinden emin olur. Rahmetinden ümidsiz olur. Allahü teâlânın Resûlüne muhalefeti kendine adet eder.

Ya Ali! Affedilmiş kulun 3 nişanı vardır: Allahü Sübhanehü ve teâlâ hazretlerinin azabından korkucu olur. Mekrinden çekinir. Sırf Allah için yapılmayan vaaz ve nasihatten çekinir.

Ya Ali! Allahü tebareke ve teâlâ dergahında halkın iyisi odur ki herkese menfaati olur. Halkın kötüsü odur ki gönlü [kalbi] kinli olur. Gamaz ve kötü amelli olur.

Ya Ali! Halkın en iyisi, Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri indinde o kimsedir ki ömrü uzun olur ve ameli iyi olur.

Ya Ali! Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerinin indinde en kötü ve Onun buğz ettiği kimse o kimsedir ki halk onu hayırlı zanneder. Onda hiç hayır olmaz. Zahiri salah ile süslü, batını günah ile doludur. Bundan daha kötüsü o kimsedir ki ondan sakınmak için kendine ikram olunur. Bundan daha kötüsü zenginlere ikram eder. Fakirleri hor ve zelil tutar. Zenginlere çeşitli, renkli nimetler ile cömertlik eder. Fakirlere bir parça ekmek vermez. Bundan daha beteri o kimsedir ki yalnız başına yiyip, bir kimseye, bir nesne vermez. Bundan da beteri o kimsedir ki bir müslüman kardeşine dostluk izhar eder. Sonra onu helak eder.

Ya Ali! Keramet, günahlardan geçmektir [günahları terketmektir].

Ya Ali! Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerinden korkmanın aslı, Allahü teâlânın haram ettiği her şeyden sakınmaktır.

Ya Ali! Doğru söyleyici kimsenin alâmeti, doğru söylemek adeti olur. Kızgınlık anında ve rıza vaktinde ve hacet vaktinde [ihtiyaç anında] de doğru söyler.

Ya Ali! 5 şey gönlü öldürür. Çok yemek. Çok uyumak. Çok konuşmak. Çok gülmek. Rızk için çok endişe etmek. Haram yemek imanı zayıfletir, kalbi karartır.

Ya Ali! 5 şey kalbi katı eder, karartır: Kalp çok kararırsa, Allahü teâlâ korusun, kâfir olur. Bunlar günahı bilmez, günah işler. Tok olduğu hâlde yemek yemek. Zulüm ile mal toplamak. Namazı tehir etmek. Sol eli ile yemek ve içmek.

Ya Ali! 5 şey unutkanlık hâsıl eder: Fare artığı yemek. Kıbleye karşı bevl etmek. Durur haldeki suya bevl etmek. Kül üzerine bevl etmek. Haram ile geçinmek.

Ya Ali! 5 nesne [şey] gönlü [kalbi] parlatır, münevver eder: Sûre-i ihlası çok okumak. Az yemek. İlm meclisine hazır olmak. Az pişmiş ekmek yemek. Gece namazı kılmak.

Ya Ali! 5 şey gönlü ruşen eder, aydınlatır, karanlığını giderir: İlm meclisinde oturmak. Elini yetim başına sürmek. Seher vaktinde çok istiğfar etmek. Çok yemeği terketmek. Çok oruç tutmak.

Ya Ali! 5 nesne gözün nurunu arttırır: Kâbe-i muazzamaya bakmak. Mushaf-ı şerife bakmak. Anne-babasının yüzüne bakmak. Âlimin yüzüne bakmak. Akar suya bakmak.

Ya Ali! 5 nesne kişiyi kocaltır [çöktürür]. Borcu çok olmak. Çok gamı olmak. Kadının nefesi erkeğe erişmek. Çok koku sürünmek. Çok balgam gelmek.

Ya Ali! Cennet kapısında gördüm; yazılmış. Her kim hevasına muhalefet ederse, Cennet onun yeri olur. Cehennem der ki: Ya Rabbi! Beni neden dolayı yarattın. Allahü teâlâ celle şanühü buyurdu: (Her bahil ve mütekebbir için)  [Cimri ve kibrli için]. Cehennem dedi, ben onlar içinim.

Ya Ali! Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerinin rızası anne ve babanın rızasındadır. Gazapı onların gazapındadır. Ya Ali! Kâfir de olsa, komşuna ikram eyle. Kâfir de olsa misafire ikram eyle. Anaya-babaya kâfir de olsalar ikram eyle. Dilenciyi kâfir de olsa reddetme.

Ya Ali! Her kim şüpheliden yer, dini örtülü olur. Gönlü siyah olur. Her kim haram yer ise gönlü [kalbi] ölür ve dini köhne olur. Yakini zayıf olur. Duâsı perdelenir. İbadeti az olur.

Ya Ali! Mücrim olan kul duâ  etse, Allahü teâlâ celle şanühü onun helakını istediği şeyde verir ve meleklere emreder ki verin istediği nesneyi ki onun helakı ondadır. Sesini kesin.

Ya Ali! Allahü teâlâ kullarından bir kula gazap edecek ise, ona haram mal nasip eder. Gazapı çok olunca, bir şeytanı onun üzerine musallat eder ki onu dünyada meşgul eder. Dünya işleri kolaylaşır. Dinden uzaklaşır. Sonra o kul der ki Allahü teâlâ gafurürrahimdir.

Ya Ali! Allahü Sübhanehü ve teâlâ bir kulu sever, o kulun duâsını geciktirir [tehir eder]. Melekler derler, ya Rabbi bu mümin kulun duâsını kabul eyle. Allahü teâlâ ve tekaddes buyurur ki (Bırakın benim kulumu. Siz onun üzerine benden daha çok mu acıyorsunuz. Ben onun duâsını tedarruan severim. Ve ben âlim ve habirim.)

Ya Ali! Bir kişinin ölüm anında, azaları birbirine selam verir. Der, esselamü aleyke. Ben öldüm. Sen de ölsen gerek. Böylece ak tüy kara tüyüne der; ben öldüm; yani ağardım. Sen de ölürsün.

Ya Ali! Şâd olup kahkaha ile gülme ki Allahü teâlâ ve tekaddes böyle olanları sevmez. Daima hüznlü ol ki Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri hüznlü olan kimseleri sever.

Ya Ali Her yeni gün olunca, o yeni gün, ey insan oğlu ben senin yeni gününüm. Ben senin üzerine şahitim. Bak, ne istersin. Her gece olunca, gece de böyle söyler. Gündüz ile ve gece ile sohbeti iyi yap.

Ya Ali! Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerinin fadlından helali taleb et ki helal taleb etmek müminler üzerine farzdır.

Ya Ali! Abdest aldıktan sonra İnnaenzelna [Kadir] sûresini okumaktan geri kalmayasın. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri her bir abdestte sana ellibin senelik abdest sevâbı verir.

Ya Ali! Her kim ayaklarını yıkadıktan sonra, bana salavat verse, Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri, onun bütün üzüntülerini giderir, ferahlandırır, duaları müstecab olur.

Ya Ali! Teharetlenince, yeniden su al ve önüne sür ve sonra, (Sübhâneke Allahümme ve bi hamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahteke la şerike leke estağfiruke ve etübü ileyke.) oku. Sonra yüzünü bir tarafına çevir ve şöyle söyle: (Ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke). Her kim böyle yaparsa, Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri onun günahlarını az veya çok olsun, affeder.

Ya Ali! Her kim Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerini fecir tulu etmezden evvel ve gün doğmazdan evvel zikir ederse, Allahü teâlâ, onun Cehennemde azap olunmasına razı olmaz. Onun günahları yedi kat gökteki yıldızlar adedince olur ise de azap etmezler. Ya Ali! Sabah namazını cemaat ile kılasın. Güneş doğup, yükselinceye kadar yerinde otur. Sonra 2 rekat namaz kıl ki Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri, sana bir hac ve ömre sevâbı verir. Köle azad etmek sevâbı ve bin dinar fisebilillah sadaka etmişce sevap verir.

Ya Ali! Hazarda ve seferte Duhâ namazına devam et ki kıyamet günü olduğu zaman, bir nida edici Cennetin şerefeleri üzerinden nida eder ki nerededir o kimseler ki duhâ namazını kılarlar idi. Duhâ kapısından varıp, selametle ve eman ile Cennete girsinler. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri Duhâ namazını emretmediği hiçbir Peygamber göndermedi [yani her Peygambere emretmiştir].

Ya Ali! Her kim Cuma günü gusül ederse, Allahü tebareke ve teâlâ onun günahlarını affeder. Bu Cumadan gelecek Cumaya kadar pürnur olur. Kabirde ve mizanda ağırlık olur. Ya Ali! Kulların sevgilisi, Allahü teâlâ hazretlerine o kuldur ki secdede (Ya Rabbi! Ben nefsime zulüm ettim. Beni affet! Zira günahları ancak sen affedersin.) der. Ya Ali! Şarap içen ile dostluk etme. O mel’undur. Zekat vermeyen kimse ile arkadaşlık etme. O Allahü teâlânın düşmanıdır. Faiz yiyen ile arkadaşlık etme ki o Allahü teâlâ hazretleri ile muharebe eder. Kur’ân-ı Kerîmde bu bildirilmiştir. [Bakara sûresi 279. âyet-i kerimesinde meâlen]; “Eğer faizi terketmezseniz, Allaha ve Peygambere karşı harbe girmiş olursunuz…”  buyurulmuştur.

Ya Ali! Duâ  ederken veya Kurân-ı azim-üş-şan tilâvet ederken sesini çok yükseltme. Çünkü, namaz kılanların namazlarını fesada verirsin. Ya Ali! Namaz vakti gelince namazını kıl. Çünkü şeytan seni meşgul eder. Bir hayırlı işe niyet ettiğin zaman, hemen o işi yap. Çünkü, şeytan seni o hayırlı işten men’ eder.

Ya Ali! Her kim ücret ile bir işçi tutar; ücretini tamam vermezse, Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri onun taatlarını mahveder. Ben onun kıyamet gününde hasmı olurum.

Ya Ali! Cebrâil aleyhisselâm, adem oğlu olup da, yedi iş işleseydim, diye temenni etmiştir. 5 vakit namazı cemaat ile kılsaydım. Âlimler ile otursaydım. Hastaları sorsaydım. Cenaze namazını kılsaydım. Su dağıtsaydım. Dargın olan 2 kimseyi barıştırsaydım. Yetimlere şefkat etseydim. Ya Ali! Sen de bunun üzerine hırslı ol.

Ya Ali! Yetim ağladığı zaman Arş-ı mecid titrer. Allahü Sübhanehü ve teâlâ hazretleri buyurur ki ya Cebrâil, bu yetimi ağlatanın yerini Cehennemde bul! Ben de onu ağlatayım. Her kim ki onu sevindirir ve güldürür. Onun Cennette yerini geniş et ki ben onu sevindireyim ve güldüreyim.

Ya Ali! Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri, Adem oğlunun bedeninde dilden iyi bir şey halk etmemiştir. Onun ile Cennete girer. Ve onun ile Cehenneme girer. Onu zindana koy ki yırtıcı hayvan gibidir.

Ya Ali! Eyam-ı beyd orucuna devam et ki ayın 13, 14 ve 15.günleridir. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri bu günlerde oruç tutanların yüzlerini beyaz eder. O sene tamamen oruç tutmuş gibi olur.

Ya Ali! Her kim ilmsiz ibadet ederse, zararı faydasınden çok olur. Onun misali o ama gibi olur ki bir sahraya delilsiz gider. O kadar dolaşır ki kendini dikenlik arasında bulur.

Ya Ali! Her kim her gün 25 kere (Estağfirullahe li ve li valideye velî-cemiil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimati innehu mucibüt deavat) derse, Allahü tebareke ve teâlâ o kimseyi kendi dostlarından yazar.

Ya Ali! Her kim her gün on kere (Lâ ilâhe illallahü kable külli ehadin ve lâ ilâhe illallahü bade külli ehadin ve lâ ilâhe illallahü yebka rabbüna ve yefna ve yemutü küllü ehadin) derse, göklerde hiçbir melek kalmaz; illa ona bin kere istiğfar ederler.

Ya Ali! Her kim her gün 21 kere (Allahümme bârik li fiil-mevti ve fi ma badet mevti) derse, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin ona dünyada verdiği nimetleri hesapsızdır.

Ya Ali! Her gün on kere (Elhamdülillah kable külli ehadin ve elhamdülillahi bede külli ehadin velhamdülillah yebka rabbüna yefna küllü ehadin velhamdülillahi alâ külli halin) derse, Allahü teâlâ ve azze ve celle o kimseyi büyük günahı olsa da affeder.

Ya Ali! Her kim benim üzerime her bir gün ve her bir gecede yüz kere salavat getirse, ona şefaat etmek, büyük günahı olsa da, bana vâcip olur. Bu cümlede bütün müslümanlara nasihat vardır.

Ya Ali! Gece namazı kıl! Bir koyun sağacak miktarı zaman kadar da olsa, gecede 2 rekat namaz gündüzleri bin rekat namazdan faziletlidir. Geceleri namaz kılanların yüzleri, gündüzün bütün insanların yüzlerinden güzel olur.

Ya Ali! Hiçbir müslümana lanet etme. Hiçbir hayvana lanet etme. Lanet sana geri döner. Ya Ali! Her kim Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerinin nimetlerine şükür ederse, belalarına sabrederse, günahlarına istiğfar ederse, hangi kapıdan isterse Cennete girer.

Ya Ali! Çok uyumak gönlü öldürür. Pişmanlığı, unutkanlığı arttırır. Çok gülmek gönlü [kalbi] öldürür. Vakarı giderir. Çok günah işlemek kalbi, gönlü siyahlaştırır. Pişmanlık verir.

Ya Ali! Her kim dünyayı ihtiyacı kadar taleb ederse, Sırat üzerinden şimşek gibi geçer. Allahü teâlâ ve tekaddes ondan razı olur. Her kim dünyayı isteyip ve haramlardan çok mal toplarsa, Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerine mülaki olduğunda, Allahü teâlâ hazretlerini gazaplı bulur.

Ya Ali! Her kim bir müslümana, temiz düşünce ve hulus-i kalp ile yiyecek verirse, Allahü teâlâ o kimseye bin Hasana [sevap] verir, bin günahını affeder.

Ya Ali! Mazlumun inkisarından [kalbinin kırılmasından] sakın ki Allahü teâlâ onun bedduasını, kâfir de olsa kabul eder.

Ya Ali! Borcu az et, rahat olursun. Borç din hAraplığıdır. Gündüz zelil, hakirdir. Gece gam ve gussalıdır.

Ya Ali! Her kim Cuma gecesi Sûre-i Bakarayı okur ise, o kimse yedinci gökten, yedinci yere kadar pürnur olur. Her kim sûre-i Duhanı okur ise, işlediği ve işliyeceği günahları affeder. Ya Ali! Her kim Vessemai vet Tarik sûresini yattığı vakitte okur ise, Allahü Sübhanehü ve teâlâ hazretleri ona, gökte olan yıldızlar adedince Hasana [sevap] verir.

Ya Ali! Uyumak istediğin zaman istiğfar söyle. (Sübhânallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim.) oku ve (Kul hüvallahü ehad) sûresini çok oku ki o Kurân-ı azimin ışığıdır. Senin üzerine okumak vazife olsun Âyet-el kürsüyi ki bir harfinde bin bereket ve bin rahmet vardır. Her kim Sûre-i Mülkü yatacağı vakit okuyup, (Allahümme asımni bil İslami kaimen ve asımni bil İslami, rakıden ve la tüşemmitni adüvven ve la hasiden, Allahümme inni euzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin ente ahızün binasiyetiha ve Eselüke minel hayri küllihi.) der ise, Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri cin ve ins şerrinden ve her yaratılmışın şerrinden onu muhafaza eder. Ya Ali! Sûre-i Haşrı oku. Dünya ve ahiret şerrinden muhafaza eder.

Ya Ali! Zeytin yağını yi ve kendini onunla yağla. Sana bir üzüntü erişir ise, (Sübhâneke rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül arşil azim) oku. O duâyı oku ki Cebrâil aleyhisselâm bana talim etmiştir: (Allahümme inni Eselüke afve vel afiyete fiddini veddünya vel ahirete).

Ya Ali! Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerini, gam ve gussa vaktinde zikir et ve (Ya hayü ya kayümü ya la ilahe illa ente rahmetike estegisü fağfirli ve eslihli şeni ve ferric hemmi) söyle.

Ya Ali! Yemeye tuz ile başla. Sonunda da tuz ile bitir. Tuz, ölüm haric, 70 derde devadır. Yemeklere çörek otu koy. O da ölüm haric her derde devadır.

Ya Ali! Yeni ayı görünce tehlil ve tekbir getir ve (Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber ve azim ve ektar ve euzü mimma ehafü ve ühazıru) oku.

Ya Ali! Bir kimseden bir hacet isteyeceğin zaman Âyet-el kürsü oku; sağ ayağını ileri koy. Ya Ali! 7 kimse benim ümmetimden Cennete girerler: 1– Tövbe eden yiğit [genç]. 2– Sadakayı gizli veren kimse. 3– Haramı terkeden ve Duhâ namazını kılan kimse. 4– Malının gitmesine razı olup imam ile bir vakit namazının gitmesine razı olmayan kimse. 5– Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerinin havfından [korkusundan] gözleri yaş ile dolan kimse. 6– Ulema-ilhak ile oturan kimse. 7– Bir mümine muhabbet eden ve Allahü teâlâ için ikram eden kimse.

Ya Ali! Bir kimsenin üzerinden, ülema meclisinde oturmadan 40 gün geçse, onun gönlü [kalbi] kararır. Büyük günah işler. Zira ilim gönlü diri tutar. İlmsiz ibadet olmaz.

Ya Ali! Her kimin veraı olmasa, günah işlemekten men’ olmaz. Ona yerin altı yerin üzerinden iyidir. Yani imanın yeri belli olmadığından, kabirde durması daha iyidir.

Ya Ali! Bir nesneyi pişirmek istersen, iyi pışır. Yediğin vakit çok çiğne. Yağmur yağarken duâ  et. Kâfirler ile ceng olduğu vakit, Kurân-ı azim-üş-şan kıraat olunduğu vakit ve farz namazından sonra duâ  et.

Ya Ali! Cehennemde demirden bir değirmen vardır. O, Kur’ân-ı Kerîmi okudukları ve âlim oldukları hâlde mücrim olanların başını öğütür. Ya Ali! Hak ile hüküm et ki her cevr edici hakim için, Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerinin huzurunda azaptan bir zincir olur ki uzunluğu 70 arşındır. Eğer ondan bir arşınını, bir yüksek dağın başına koysalar, tamamı yanıp, kül olur.

Ya Ali! Yakîn zamanda benim ümmetimden rafiziler çıkar. Her kim benim Ashâbıma çirkin söylerse, seb’ ederse [kötüler ise] onun boynunu vur ki bu ümmetin yahudisidir.

Ya Ali! Her kim bir amanın elini tutarsa, Allahü teâlâ onun yüzbin günahını affeder. Sol elini sağ elin ile tut.

Ya Ali! Allahü tebareke ve teâlâ bir kimseye bir saliha ve mutia hanım verip, onun gönlünü hoş tutması ve imam ile namaz kılması ve komşuları kendinden razı olması, Allahü teâlânın ona ikramındandır. Ya Ali! Melekler istiğfar ederler o kimseye ki onun evinde bal olur, zeytin olur ve çörek otu olur. İçinde suret  [canlı resmi] olan, şarap olan, köpek olan, ana-babaya âsî olunan ve hiç misafir gelmeyen eve  [rahmet] melekleri hiç girmezler.  Sefere veya cenge giderken Sûre-i Yasini oku. On kere inna enzelna [Kadir] sûresini oku, Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri düşmanların şerrinden emin eder.

Ya Ali! Bir zalimden korkar isen, (Ya ilahe, Cebrâile ve İsrâfile ve Mikâile ve Azrâile ve ya ilahe İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve münzelit Tevrati vel İncili vez Zeburi vel Fürkan, Kün li, caren min fülanibni Fülan, min keza ve keza) söyle. Sefer edeceğin zaman, (Ya erda Amentü birabbi ve rabbiki Allahüllezi la ilahe illahüvellezi halakani ve halekaki euzü billahi min şerri ki ve min şerri ma yedübbü aleyki. Ve min şerri külli üsudin ve esedin. Ve min şerri validin ve ma veledin.)söyle.

Ya Ali! Sana bir katılık eriştiği zaman, (Allahümme innî Es’elüke bi hakkı Muhammedin ve âli Muhammedin illâ neciteni) söyle.

Hazret-i Ali “keremallahü vecheh” dedi ki ya Resûlallah! Senin alin kimdir. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki her taki ve naki [haramlardan sakınan temiz müslümanlar] benim alimdir. Bir köye şunu demeyince de girme: (Allahümme innî Es’elüke hayreha ve hayra men bihâ ve e’uzü bike min şerrihâ ve şerri men biha).

Taamı 3 parmağın ile yi ki şeytan 2 parmağı ile yer. Hiç kimsenin yüzüne tokat vurma. Hayvanın dahi yüzüne vurma. Rüyanı meğer dostun da olsa, söyleme.

Ya Ali! Benim vasiyetimi hıfz et. Nasıl ki ben Cebrâil aleyhisselâmdan, O Rabbül aleminden sübhanehü ve teâlâ hıfz etti. Ya Ali! Sana bu vasiyette evvelin ve ahırin ilmini verdim. Her kim ki bunun ile amel eylerse, dünyada ve ahirette selamet üzere olur.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler