Sual: Her gün okunması tavsiye edilen duaları ve adedlerini bildirir misiniz?

Cevap: Bunlar kıymetli kitaplarda yazmaktadır. Mihrabiyeleri, yani sabah ve akşamdan sonra huvallahülleziyi, yatsıdan sonra âmenerresûlüyü okumalıdır. Her namazdan sonra 11 ihlâs, muavvizeteyn, 67 istiğfar ve 10 subhanallahi ve bihamdihi subhanallahilazim okumalıdır. Bismillahillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün filardi ve lâ fissemâi ve hüvessemîülalîm, sabah akşam üç defa okumalıdır. Her çeşit belâya karşı faidelidir. Salâten tüncina ve salât-ı tefriciyeyi sabah akşam okumak faydalıdır. Allahümme innî euzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfirüke limâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb sabah-akşam bir defa okumalıdır. Küfr-i hükmîye karşı faidelidir. Allahümme bârik lî filmevt ve fî mâ ba’delmevt günde 25 defa okumak, ölümü hatırlattığı için şehiden ölmeye sebeptir. Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn (Yunus aleyhisselâmın duası) günde kırk defa okumalıdır. İsm-i azam (Allahü teâlânın duanın kabulünü kolaylaştıran ismi) diyenler vardır. Lâ ilahe illallahü vahdehu lâ şerîke leh lehü’l-mülük ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr, sabah ve imkân varsa akşamdan sonra 10 defa okumalıdır. Kelime-i tevhidden başka, subhanallahi ve bihamdihi subhanallahilazim; subhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber; estağfirullah elazim; lâ havle velâ kuvvete illâ billahilaliyyilazîm; allahümme salli alâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbili ve sellim gibi virdleri fırsat buldukça yapmalıdır. Bunlar hadîs-i şeriflerle sabit olduğu gibi, sülehâ-yı ümmet de devam etmiştir.

 

Benzer Suallerin Cevaplarını Okumak İçin Tıklayınız.

 

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler