1. İyiliği Emretmek ve Kötülükten Alıkoymak

Bu bölüm, bölümlerin en önemlisidir yahut en önemlilerinden biridir. Çünkü bu konuda nakledilen sağlam deliller, durumun büyüklüğünden kuvvetle önemsenmesi ve insanların bunda fazla gevşek davranmasından dolayı çoktur. Burada onları bir araya toplamak mümkün değildir. Fakat bunların asıllarım belirtmeden geçmeyeceğiz. Bu konuda yazarlar çok çeşitli eserler yazmışlardır. Ben de Müslim’in şerhinin başlarında bundan bir kısım topladım ve bunları bilmekten kimsenin müstağni kalamayacak olduğu önemlilerine işaret ettim.

Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur:

“İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek ve kötülükten alıkoyacak bir toplum bulunsun. İşte bunlar kurtulanlardır. “[151]

“Bağışlama yolunu tut ve iyiliği emret. “[152]

“Erkek-kadın bütün Mü’minler birbirlerinin yardımcılarıdır. İyiliği emrederler ve kötülükten alıkorlar”[153]

“(Lanete uğramalarının sebebi) birbirlerini yaptıkları kötülükten alıkomazlardı.”[154]

Anlattığım manada âyetler meşhurdur.

877– Ebû Said el-Hûdrî’den yapılan (radıyallahü anh) rivâyetde demiştir ki, Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim:

“Sizden kim bir kötülük görürse eü ile onu gidersin. Gücü yetmezse dili ile yapsın. (Buna da) gücü yetmezse kalbi ile reddetsin. İmanın en zayıfı işte budur.”[155]

878– Huzeyfe’den (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Canım kudret elinde olana yemin ederim ki, muhakkak surette iyiliği emredip kötülükten alıkorsunuz; yoksa Allah’ın kendinden size bir azab göndermesi yakın olur. Sonra ona duâ edersiniz; fakat Duânız kabul edilmez. “[156]

879– Ebû Bekir es-Sıddık’dan (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde şöyle demiştir:

“Ey insanlar şu âyeti okuyorsunuz:”

Ben Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem’in şöyle dediğini işittim: İnsanlar zâlimi görürler de onun ellerini yakalamazlarsa, Allah’ın kendinden, onların tümüne azâb vermesi yakındır. “[157]

880– Ebû Said’den (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.” Cihâdın en faziletlisi, zâlim bir sultanın yanında hak sözü söylemektir.”[158]

Ben de derim! Bu bölümle ilgili hadisler sayılamayacak kadar çoktur. Bu son anılan âyeti kerime üzerinde çok cahiller aldanmaktadır. Âyeti kerimeyi asıl manası dışına çıkarıyorlar. Doğru olan manası şudur: Siz, size emredilen şeyi yaptığınız zaman, sapığın sapıklığı size zarar vermez. Bize emredilen şeyler içinde iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak vardır. Âyetin manası, Allahü teâlânın şu sözüne yakındır:

Peygamber üzerine gerekli olan ancak tebliğdir.”[159]

Bil ki, iyiliği emretmenin ve kötülükten alıkoymanın bilinen bir takım şartlan ve sıfatları vardır. Burası onları izah edip anlatmanın yeri değildir. Bunlar “ihyâu-Ulûmuddin”de güzel şekilde izah edilmektedir. Ben Müslim şerhinde önemli olan meselelerini açıkladım. Başarı Allah’dandır.


 

[151] Âl-i İmrân Süresi: 104

[152] A’râf Suresi: 199.

[153] Tevbe Suresi: 71.

[154] Maide Suresi: 79.

[155] Müslim, Ebû Dâvud. İbn Mâce. Nesâî.

[156] Tirmizî. (Tirmizî demiştir ki, bu hadis hasendir.)

[157] Ebû Dâvud. Tirmizî. Mâce.

[158] Ebû Dâvud. Tirmizî. İbn Mâce. (Tirmizî demiştir ki, bu hasen hadistir.)

[159] Ankebüt Süresi: 18

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler