Sual: İcma ile açıkça bildirilmiş bir meseleyi inkar eden dinden çıkar mı?

Cevap: İcmâ birleşmek demektir. Bir asırda bulunan müctehidlerin bir işin hükmünde birleşmeleridir. Bu iş, söz veya fiil olabilir. İctihad lazım olmayan şeylerde, bir asırda bulunan müslümanların hepsinin birleşmeleri lazım olur. Birleşmek, aynı sözü söylemek veya aynı işi yapmaktır. Bir asırda bulunan müctehidlerin bir kısmı söyler veya yapar, diğerleri işitince susarlar, reddetmezlerse, hanefi mezhebinde, yine icmâ olur. Şâfiîde, buna icmâ denmez. İctihad işlerinde icmâ sâhibi olmak için, müctehid olmak lâzımdır.

İcmâ delil değildir diyen kâfir olmaz. Bidat sâhibi olur. Hariciler, şiîler, vehhâbîler böyledir. Bunların icmaa muhalif sözleri küfür olmaz. Fakat, küfre sebep olan diğer inanışlarından dolayı kâfir olurlar.

İbni Âbidin “rahmetullahi teâlâ aleyh” vitir namazını anlatırken diyor ki “Vitir namazının aslını, yani ibâdet olduğunu inkâr eden kâfir olur. Eğer delilini te’vil ederek veya delilinde şüphe ederek inkâr ederse, kâfir olmaz. [Bidat ehlinden olur.] Bütün vâcibler ve sünnetler de böyledir. Çünkü, vitir namazı dinde zaruri olarak bilinen bir ibâdettir ve böyle olduğu icmâ-ı ümmet ile sabittir. İcmâ-ı ümmet ile bildirilmiş olan zaruri ibâdete te’vîlsiz olarak inanmamak, hanefi âlimlerine göre, küfür olur. Dinden olduğu zaruri olarak bilinmek demek, dinden olduğunu câhillerin de bildiği din bilgileri demektir. 5 vakit namazın farz olduğuna inanmak böyledir. Yalnız âlimlerin bildiği din bilgilerini inkâr eden, kâfir olmaz. Ceddenin [büyük annenin] mirasın 6’da 1’ini alacağını inkâr etmek böyledir”.

İbni Âbidin “rahmetullahi teâlâ aleyh”, abdestin farzlarını anlatırken buyuruyor ki “Bir kişinin haber verdiği hadisleri veya kıyas ile anlaşılan bilgileri kabul etmeyen, beğenmeyen kâfir olmaz ise de, doğru yoldan sapmış olur. Bidat ehli olur. Cehenneme girmesi muhakkak olur. Kıyas ile zâhir olan hükmü kabul edip de yapmayan, fasık olur. Vâcibi terketmiş olur. Te’vil ettiği için, yani zannî delilden bir başka mânâ çıkardığı için o hükmü yapmayan fasık da olmaz”.

Tavsiye Yazı –> Edille-i Şeriyye nedir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler