Sual: Bir Hristiyan iş arkadaşım, “Siz İncil’in insanlar tarafından yazıldığı için tahrif edildiğini söylüyorsunuz. Ama kendi hadis kitaplarınızın da insanlar tarafından yazıldığını kabul ediyorsunuz. Bu aynı hesaba gelmiyor mu? Onlar da tahrif edilmiş olamaz mı?” diye sordu. Ne denebilir?

Cevap: Kur’an-ı Kerim tahrif edilmedi. Hadis-i şerifler ise Kur’an-ı Kerim değildir. Ama onlar da yalan söyleme ihtimali olmayan bir topluluk tarafından rivayet edilmiştir. Bugünki İncillerin İsa aleyhisselamdan en az bir asır sonra yazıldığını Hristiyanlar da kabul ediyor. Hatta bu sebeple İncil diye bir kitabın olmadığını, Hazret-i İsa’nın kendisinin İncil olduğuna inanır; eldeki İncillerin, onu anlatan kitaplar olduğunu söylerler. Şu halde bugünki İnciller, İslam tarihindeki siyer kitaplarına benzer. Bu sebeple Müslümanlar bugünki İncillerde yazanların gökten inen mukaddes kitap olan İncil’in aynısı olmadığını söylüyor. Nitekim bu, ayet-i kerimeler ile sabittir. İnciller sahih olsaydı, aynı meseleyi niye birbirinden tamamen farklı anlatmaktadır? Harputlu İshak Efendi’nin Diyaül-Kulub adında bir kitabı vardır. “Cevap Veremedi” adıyla latinize edilmiştir.

 

Sual: Yakından tanıdığım kişilerin genç çocuklarını ifsad eden Hristiyanlaştırma çabaları için, en azından karşı karşıya kaldığımızda cevap verebileceğimiz konular hakkında tavsiye edebileceğiniz kitap ve/veya yazar var mı?

Cevap: Dinin iyi bilen bir Müslüman, asla misyonerlerin tuzağına düşmez. Biz misyonerliği bir tehlike olarak görmüyoruz. Misyonerlerin insanları ilmi olarak ikna edemedikleri görülmektedir. Hristiyan din adamları bırakın başka ülkelerdeki insanları kendi ülkelerindeki gençlerin bile sualleri karşısında aciz kalmaktadırlar. İslam alimleri de tarih boyunca misyonerlerin iddialarını temelinden çürüten çok sayıda eser yazmışlardır. Diyâulkulub (Cevab Veremedi), Herkese Lazım Olan İman, Tuhfetü’l-erib gibi kitaplar Hristiyanlığın içyüzünü vesikalarıyla anlatmaktadırlar.

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız. 

Tavsiye yazı –> Papazların cevap veremediği sualler nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler