Sual: Büyük ve küçük günahlar, yapılan ibadetlerin sevabını yok eder mi?
Cevap: Büyük günaha devam, ibadetlere sevap verilmesine manidir. Mâide suresi 27. âyet-i kerimesinde mealen, “Allah ancak müttekilerden, yani takva sahiplerinden kabul eder” buyuruldu. Takva, haramlardan sakınmak demektir. Ancak namazı şartlarına uygun kıldıysa, faydalı olur. Takvâyı kazanmaya yardımcı olur. Ankebut suresi 45. âyet-i kerimesinde meâlen, “Dosdoğru kılınan namaz kötülüklerden alıkoyar” buyuruldu. Akla şöyle bir sual gelir: Hem takvaya kavuşmak için şartlarına uygun namaz kılmak lâzım, hem de haramlardan sakınmayanın namazlarını Cenâb-ı Hak kabul etmiyor. Bu ikisinin arası nasıl bulunur? Başlangıçta tekellüfle, kendini zorlayarak haramlardan sakınmalıdır. Bunu Allah kabul ediyor. Şartlarına uygun namaza devam ettikçe haramlardan nefret hâsıl olur. Allah’ın istediği takva budur.

 

Sual: Bir fıkıh kitabında mekruh olarak kılınan namaz sahih olursa da kabul olmaz deniyor? Bu ne demektir. Namazın bir daha mı kılınması icab eder?

Cevap: Bir amelin, ibadetin sahih olması başkadır, kabul olması başkadır. İbadetlerin sahih olmaları için, kendilerine mahsus şartları, farzları vardır. Bunlardan biri noksan olursa, o ibadet sahih olmaz. O ibadet yapılmamış olur. Cezasından, azabından kurtulamaz. Sahih olup da, kabul olmayan ibadet için azap yapılmaz ise de, o ibadetin sevâbına kavuşamaz. Duaların ve herhangi bir amelin kabul olunmasının şartı ve sebebi beştir: İman, İlim, Niyet, Hulus (ihlas) ve Kul hakkı bulunmamaktır. Önce, Ehl-i sünnet itikadında olmak, sonra yapılacak ibadetin sıhhatinin şartlarını bilmek lazımdır İbadetin kabul olması için, önce sahih olması, sonra bu beş şartın bulunması da lazımdır. Kul hakkı da bu şartlara dâhildir]. İmam-ı Rabbânî “rahime-hullahü teâlâ”, 2. cildin 87. mektubunda diyor ki (Bir kimse, Peygamberin ameli gibi amel yapsa, fakat üzerinde yarım dank [yani çok az] kul borcu olsa, bunu ödemedikçe Cennete giremez). [Duaları da kabul olmaz.]

 

Tavsiye Yazı —> Nafile İbadetlere dair sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler