Sual: Tevrat’ta Fırat ile Nil arasındaki mıntıkanın Arz-ı Mev’ud olarak Yahudilere ait bulunduğu; ayrıca burada yaşayan 7 kavmin yok edilmesinin emredildiği; dolayısıyla Anadolu’nun bir kısmını içine alan bu sahada Yahudilerin gözü olduğu; bu emellerini gerçekleştirmek için nüfusları yetmediği için Masonluğu kurdukları söyleniyor. Bunlar doğru mudur?

Cevap: Arz-ı Mev’ud, yani Tevrat’ta Hazret-i Mûsâ’ya va’d edilen toprak, yalnızca bugünki Filistin’dir. Burası da Akdeniz ile Ürdün Nehri arasında kalan arazidir. Bugün İsrail bayrağındaki iki mavi çizgi bunu sembolize eder. Hazret-i Mûsâ bu toprakları Ürdün’deki Nibo Dağı’ndan seyretmiş; ama ayak basamadan vefat etmişti. “Nil’den Fırat’a” sloganı ise, Hazret-i İbrahim’e va’d edilen toprakları ifade eder. Hazret-i Süleyman’ın mülkü bu sınırlara ulaşmıştı. Nitekim Hazret-i İbrahim’in evlâtları olan Araplar ve Yahûdîler bu mıntıkaya hâkimdir. Buna dayanarak bugün İsrail’in Nil’den Fırat’a kadar olan toprakları, hatta Anadolu ve Hicaz’ı da istediğine dair bir vehim vardır. Bunu ilk telaffuz edenler Suudî Kralı Abdülaziz ve Mısır diktatörü Nâsır idi. Filistin’in ekzantrik lideri Arafat da dünyanın Filistin meselesine dikkatini diri tutmak için bunu slogan olarak kullanırdı. Yahudiler arasında Hazret-i Süleyman’ın hâkim olduğu toprakları tekrar ele geçirmek isteyen münferid kimseler veya topluluklar bulunabilir. Ama işgal ettiği Arap topraklarından bile gönüllü çekilmek zorunda kalan İsrail, Nil’den Fırat’a kadar olan toprakları ele geçirse bile burayı elde tutacak nüfusa sahip değildir. Her devletin daha geniş sınırlara ulaşmayı hayal etmesinde de bir anormallik yoktur. Masonluk ile Yahudilik arasında organik tarihî bir bağ olduğu malum değildir. Masonluk, Hıristiyan orijinli, apayrı bir menfaat ve hakimiyet klübüdür. Üstelik Yahudiler, Masonluğa alınmaz. Kilise aleyhtarlığı her ikisinin müşterek noktasıdır. Bu sebeple yakın tarihte belli hususlarda menfaat eksenli olarak beraberce hareket etmiş olmaları mümkündür. İsrail, Nil’den Fırat’a olan toprakları ele geçirse, dünyanın her tarafından masonların gelip buraya yerleşeceklerine inanabiliyor musunuz?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler