Namazın farzları 12’dir:7’si dışında, 5’i içinde.

Dışında olanlar: Hadesten taharet, necasetten taharet, setr-i avret, istikbal-i kıble, vakit, niyet, iftitah tekbiri. İçinde olanlar: Kıyam; kıraat, her rekatte bir rüku, iki sücud, kade-i ahirede teşehhüd miktarı oturmak. Namazın içindeki farzlara (Rükn)  denir. Secdede alnı ve ayak parmaklarını yere koymak farzdır.

Hadesten taharet, abdesti yok ise, abdest almaya, cünüp ise gusletmeye ve abdest ve gusül iktiza ettikte, su bulunmazsa, teyemmüm etmeye derler. Hadesten taharet, 3 şey ile tamam olur:

İstincasına ve istibrasına dikkat etmekle ve yıkamada ve başına meshte farz olan yerlerde, bir yer bırakmamakla.

Necasetten taharet, 3 şeyle tamam olur: Namaz kılarken giydiği esvabını, necasetten pak etmekle. Namaz kılarken bedenini pak etmekle. Namaz kıldığı mekanı pak etmekle.

Setr-i avret, 3 şeyle tamam olur: Hanefi mezhebinde, erkekler göbeği altından dizi altına varıncaya dek olan azalarını örtmekle. Erkeklerin namazda ayaklarını örtmesinin sünnet olduğu sayfa 419 da yazılıdır.

Hurre olan hatunlar, yüz ve el ve bir rivayete göre ayaktan başka, cümle bedenlerini örtmek ve göstermemekle.

Cariye olan kadınlar, sırt ve göğüsten diz altına kadar örtmekle. [Başı, kolları, bacakları açık gezen veya dar, ince şeyle örtünen kadınlar ve bunlara bakan erkekler, haram işlemiş olurlar. Haram olduğuna aldırış etmeyen imansız olur, mürted olur.]

İstikbal-i kıble 3 şeyle tamam olur: Kıbleye dönmekle.

Namazın tekmiline kadar, kıbleden göğsünü ayırmamakla.

Allahü azim-üş-şanın divan-ı manevisinde, zelil olmakla.

Vakit 3 şeyle tamam olur: Namazın evvel ve ahir vaktini bilmekle. Namazı mekruh olan vakte vardırmamakla.

Niyet, kıldığı namaz farz mıdır, vâcip midir, sünnet midir, müstehab mıdır, bilmekle ve kalbinden geçirmekle ve dünya umurunu, kalbinden çıkarmakla tamam olur. Salât-ı vitir kılmak, İmam-ı Âzam’a göre vâcip, iki imama göre ve maliki ve Şâfiî mezheplerinde sünnettir. [Malikiyi taklit edenin, haraç olunca, vitir namazını terketmesi caiz olur.]

İftitah tekbiri, erkekler ellerini kulağına kaldırmakla ve kalben uyanık ve hazır olmakla tamam olur.

Kıyam, 3 şeyle tamam olur: Kıbleye karşı, ayakta durmakla, secde yerine bakmakla, kıyamda iken, iki tarafına sallanmamakla.

Kıraat 3 şeyle tamam olur: Cehren okunursa, sadasını çıkarmak, gizli okunursa kendi işitecek kadar, hürufatı sıhhatli olarak okumakla. Kur’ân-ı Kerîmin mânâsını düşünmekle. Tecvid üzere okumakla. [Namaza dururken söylenen tekbiri ve namaz içinde okunan her şeyi ve ezanı Arapça okumak lazımdır. Bunların Arapçasını, dinini bilen ve mezhebinin ilmihal kitabına uyan hafızdan öğrenmelidir. Latin harfleri ile yazılı Kur’ân-ı Kerîm doğru okunamaz. Noksan ve yanlış olur. Kur’ân-ı Kerîmin tefsiri yapılır. Tercümesi yapılamaz. Mezhepsizlerin türkçe Kuran dedikleri kitaplar, doğru değildir. Yanlış ve bozukturlar. Her müslüman, Kur’ân-ı Kerîm kursuna gidip, İslam harflerini öğrenerek, Kur’ân-ı Kerîmi ve duaları doğru okumalıdır. Böyle doğru okuyarak kılınan namaz kabul olur. (Tergib-üs-salât) da diyor ki “Bir kimsenin namazda okuduğu, 9 âlime göre yanlış olsa, bir âlime göre doğru olsa, bunun namazı fasid oldu dememelidir.”]

Rüku 3 şeyle tamam olur: Rükua kıbleye karşı tam eğilmekle. Beli ile başı beraber olmakla. Tumaninet üzere [kalben emin olarak] durmakla.

Secde 3 şeyle tamam olur: Secdeye sünnet üzere varmakla. Alnı ile burnu, bir hizada kıbleye karşı yere konmuş olmakla. Tumaninet üzere olmakla. [Sağlam kimsenin 25 cm’ye kadar yükseğe secde etmesi caiz ise de mekruhtur. Çünkü Peygamberimiz ve Ashâb-ı kiramdan hiçbiri, yüksek yere secde etmedi. Daha yükseğe secde ederse, namazı fasid olur.]

Kade-i ahire 3 şeyle tamam olur:

1- Erkekler sağ ayağını dikip sol ayağı üzerine oturmakla, kadınlar, teverrük etmekle yani kaba etlerini yere koyup, ayaklarını sağ tarafından çıkarmakla.

2- Tehiyyatı tazim üzere okumakla.

3- Kade-i ahirede, salavat ve duâ  okumakla.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler