3- Allah’a İtaat İle Geçen Uzun Ömrün Üstünlükleri

Ebû Bekret’e (radıyallahü anh) ’dan rivayet edildiğine göre Bir adamı

(Ya Resûllullah İnsanların hangisi daha hayırlıdır?) diye sordu. Rasulluüah (sallallâhü aleyhi ve sellem) cevaben Ömrü uzun olup ameli güzel olandır) buyurdu.

Sonra, adam:

(İnsanların hangisi daha şerlidir?) diye sordu. ResuÜullah (sallahü aleyhi ve sellem) (Ömrü uzun ameli kötü olandır) diye buyurdu)

Olup Hakim, Câbir (radıyallahü anh) ‘den rivayet ettiğine göre Rasûlüllah (Sallâhû aleyhi ve sellem) :

(En hayırlınız Ömrü en uzun, ameli en güzel olanınızdır) bu­yurdu.

İmam Ahmed, Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) ’dan rivayet etti­ğine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) :

(En iyiniz, ömrü uzun olup, ameli güzel olandır) diye buyurdu.

Taberâni’nin Ubâde b. Sâmit (radıyallahü anh) ‘dan rivayeti­ne göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) :

(En iyinizin kim olduğunu söyleyeyim mi?) dedi.

Sahabiler

(Evet ey Allah’ın Resûlü!..)

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) :

(Doğru dürüst gitmek şartıyla İslâmiyet içinde en uzun yaşayanınızdır) diye buyurdu.

Yine Taberâni’nin Avf b. Mâlik (radıyallahü anh) ‘dan rivâyetine göre, şöyle demiştir:

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ’den işittim şöyle diyordu:

(Müslümanm ömrü uzadıkça kendisinin hayn artar.)

İmam Ahmed ve İbn Zenceveyh Ebû Hûreyre (Kadıyallahû ai hü) ’dan rivayetlerine göre şöyle demiştir:

(Kuza’a kabilesinin bir köyünden iki adam vardı. Resûlulla (sallallahü aleyhi ve sellem) hidayetiyle müslüman olmuştular. Bij senit düştü, diğerinin eceli bir sene ertelendi.)

Talha b. Ubeydullah (radıyallahü anh) şöyle dedi:

(Cennet bana göründü.) Eceli ertelenen şehidden önce cennete konduğunu gördüm. Bundan hayrette kaldım. Sabahleyin bunu Resûlullah (Sallalîâhû aleyhi ve sellemî’e anlattım, Rasûlüllah (Sa lallâhû aleyhi ve sellem) :

(O, diğerinden sonra bir Ramazan orucunu, altı b. rekât farz ve nice sünnet rekâtlarını edâ etmedi mi?) diye buyurdu.

İmam Ahmed ve Bezzar, Talha (Radıyallâhû anh) ’dan rivâyetlerine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)

(Allah katında teşbihinden, tekbirinden, tehlilinden Ötürü; İslamiyet dini içinde ihtiyarlanan kişiden daha üstün yoktur) diye buyurdu.

Ebû Nuaym’in, Said b. Cübeyr (radıyallahü anh) ’den rivâyetine göre şöyle demiştir:

(Farzları yapmak, namazları kılmak ve Allah’ın nasip ettiği yapmak üzere müslümanm her bir gün yaşaması onun için ganimettir.) (1)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler