18- Meleklerin Cenazelerle Yürümesi ve Söyledikleri Şeyler –

Said b. Mansûr, İbn Gaflet’ten rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:

Melekler cenazenin önünde yürürler. Onlar (bu cenaze hangi hasenatı işleyip kendisine hazırladı) derken, İnsanlarda: (Bu, han­gi malı geride miras bıraktı) diye sorarlar.

İbn Ebi’d- Dünya (Kabirler Kitabı) nda Ebu Huid’den rivayet et­tiğine göre şöyle demiştir:

Ben Davud peygamberin Allah’dan şöyle sorduğunu okudum. Davud:

Yâ İlahi! Senin rızan için ölüleri kabre kadar götürenlerin mükafaatı nedir?) diye sormuş.

Cenâb-ı Hak: O kişi ölünce melekler onu kabre kadar yolcu ederler ve ben ruhlar içerisinde onun ruhuna rahmet indiririm,) demiştir.

İbn Asakir başka bir yolla, İbn Mesûd’dan o da Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ’den şöyle nakletmiştir:

Davud, ilâhi rızânı taleb etmek için ölüyü kabre kadar yolcu edenin mükâfaatı nedir? diye sormuş. Cenab-ı Hakk;

Ölünce melekler onu yolcu ederler. Ben de ruhlar içerisinde ona rahmet indiririm, diye cevap vermiştir.

Beyhaki, Şuab-i İman’da ve Deylemi, Ebû Hüreyre (Radıyal hû) ’den şöyle rivayet etmişler:

(Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurduk

(İnsan ölünce melekler bu ne yaptı; insanlar bu neyi geride bı­raktı,) diye söyleşirler. (1)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler