17- Ölünün Kendisini Yıkayanı, Teçhiz Edeni Tanıması ve Kendi Hakkında Leh ve Aleyhteki Sözleri İşitmesi

İmam Ahmed ve Taberani Evsaf da-İbn Ebi’d- Dünya, Mervizi ve İbn Mende, Ebi Said el -Hudri (radıyallahü anh) ´dan rivayet ettiklerine göre;

Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) :

(Ölen adam kendisini yikayani, tasiyani, tekfin edeni ve kabirde uzatani tanir) buyurdu.

Ebu´l-Hasan b. Berra (Ravda) kitabinda zayif bir senedle İbn Abbas´tan rivayet ettiğine göre;

Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) :

(Her ölen gasilini (yikiyamni) tanir. Eger cennetle müjdelense, tasiyanlara yalvarir, beni acele götürün, der. Eger cehennemle müjdelense acele etmemelerini rica eder.)

İbn Ebi’d- Dünya, Mücahid´den sunu rivayet etmistir:

(Kisi ölünce bir melek, ruhunu alir, onu kabre koyuncaya kadar O her seyini; yikayanini, tasiyanini görür.)

İbn Ebi Seybe, Abdurrahman b. Ebi Leylâ´dan söyle rivayet etmistir:

-İnsan ölünce onun ruhu melegin elinde kalir, kabre varın melek ruhu oraya iade eder.)

Ebû Nuaym, Amr b. Dinar´dan rivayet ettigin göre söyle demistir:

Her ölünün ruhu melegin elinde kalir. Yikanan cesedine nasil yikaniyor, nasil kefenleniyor, Kabre dogru nasil götürülüyor, diye hepsini müsahede ediyor.

Tahta da yikaninca ona; (lnsanlarin sana yaptiklari senayi dinle!) denilir.

İbn Ebi’d- Dünya, Amr b. Dinar radıyallahü anh’ın rivayet ettigine göre:

(Her ölen kendisinden sonra ailesinde olacagi her seyi bilir. Onlar onu yikarken, kefenlerken o hep onlara bakiyor.)

İbn Ebi’d- Dünya, Bekir b. Abdullah el-Müzniden rivayet ettigine göre söyle demistir:

Her Ölenin ruhu melegin elinde kalir. Onu yikarlarken, tekfin ederlerken ve onlarin her yaptiklarini görür. Eger konusmaya muktedir olsaydi, onlarin yüksek sesle aglamalarini men ederdi.

Süfyan’dan rivayet edildigine göre;

Ölü her seyi tanir. Hatta gasiline (yikayicisina) yikama sirasinda hafifçe ovalamasini arzu ederek yalvarir. Melek tarafindan, ona.

– (lnsanlarin sana yaptiklari senayi işit) denilir.

Huzeyfe (radıyallahü anh) ’dan su rivayet edilmistir:

(Ruh melegin elinde kalir, cesed yikanir. Melek onunla beraber kabre kadar gider. Üstü toprakla kapatilinca, ruhu cesede birakir, iste insan o zaman kabir sualine muhatap olur.)

Beyhaki, Huzeyfe´den söyle rivayet etmistir:

(Ruh melegin elinde kalir. Gasil cesedi sağa sola çevirir. Kabre götürülünce, melek onun ruhu ile beraber cesedi tasiyanlari takip eder. Kabre konulunca, cesede ruhunu iade eder.)

İbn Ebi’d- Dünya, Abdurrahman b. Ebi Leyla´dan söyle rivayet etmistir:

Ruh melegin elinde olur. Melek cenazeyi takip eder. Ve ona (dinle insanlar senin için ne derler ) diye söyler. Kabre varilinca cesedle beraber ruhu kabre defneder.)

İbn Ebi Necih´den söyle rivayet edilmistir:

Her ölünün ruhu melegin elinde kalir, boyuna cesedine bakar. Nasil yikanir, nasil tekfin edilir, nasil kabre götürülür diye hepsini seyreder. Kabre konulunca ruhu ona iade edilerek kabrinde oturur.

Müslim ve Buhari, Enes (radıyallahü anh) ´dan söyle rivayet etmisler:

Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) Bedir ölülerinin yani baslarinda durdu. Onlara seslenerek:

(Ey filanin oglu filan. Rabbinizin size vaad ettigini hak olarak buldunuz mu Çünkü ben Rabbimin bana vaad ettigini hak olarak buldum.)

Ömer (radıyallahü anh) :

Yâ Resûlallah, nasil ruhsuz cesedlerle konusuyorsunuz, deyince Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) :

Siz onlardan daha fazla isitici degilsiniz. Yalniz onlar bana cevap veremezler) dedi.

Ebû Seyh mürsel olarak Abid b. Merzûk (radıyallahü anh) ´dân rivayet ettigine göre söyle demistir:

Medine´de, Camiye bakan bir kadin vardi; öldü. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) ´in haberi olmadi. Kabri yanindan geçerken (bu kabir nedir (kimindir) diye sordu.

Ona (Ümmü Mihcen´in kabridir.) dediler.

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ;

Camiye bakan kadin mi dedi.

Evet, dediler.

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) hemen milleti saflastirdi, cenaze namazini kildi. Sonra ölen kadina seslenerek:

(Hangi ameli daha hayirli buldun ) deyince, sahabeler: (O isitir mi Yâ Resûlallah ) dediler.

Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) :

Siz ondan daha fazla isitir degilsiniz. Denildigine göre o kadin, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) e: Camiye bakmak diye cevap vermistir.

Buhari ve Müslim, Ebu Said el-Hudri (radıyallahü anh´dan rivayet ettiklerine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) söyle buyurdu:

(Cenaze tabuta birakilip, kabre dogru tasininca, salih ise (beni götürün) salih degilse, (yazik bana! Beni, nereye götürüyorsunuz) der. insandan maada her sey onun sesini isitir. Sayet insanlar onun sesini isitseydiler, ölürlerdi.

Buhâri ve Müslim; Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) ´den rivayet ettiklerine göre;

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) söyle buyurdu:

– (Cenazeyi acele götürün. Salih ise onu hayra götürüyorsunuz. Salih degilse o boynunuzdan atilacak bir şerdir.)

İbn Ebi’d- Dünya Ebû Said el-Hudri (radıyallahü anh) ´dan rivayet ettiğine göre.

O: (Bir ölü için) acele kabrine götürün. Kabir zaruri bir yerdir Acele edin, kendisine hazirlanan hayri ve serri görecek,) diye emretmis.

Bekr´ül-Müzeni´den söyle rivayet edilmistir:

(Ölü kabristana acele götürülmesiyle sevinir) diye bana bahsedildi.)

Eyyüb´dan rivayet edildigine göre söyle demistir:

(Ehli tarafindan meyyitin kabre acele götürülmesi onlar için keramet ve ikramdir.)

İbn Ebi’d- Dünya Kabirler bahsinde Ömer b. Hattab Radiyalla-hû anh ´dan rivayet ettigine göre Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) söyle buyurdu:

Her ölünün cesedi tabuta birakilip, kabre dogru üç adim yürür lerken ins ve cinden baska her seyin isitecegi bir sekilde konusur ve söyle der:

(Ey kardeslerim! Ey cesedimi tasiyanlar! Dünya beni aldattigi gibi sizi aldatmasin. Zaman benimle oynadigi gibi sizinle oynama sin. Geride biraktigimi vârislere biraktim. Kahhar olan Cenab-i Hakk, kiy amette beni hesaba çekecektir. Siz ise beni kabre götürüyorsunuz. Oraya b irakip vedalasiyorsunuz.)

İmam Ahmed, (Zühd) de Ümmü Derda (radıyallahü anha) ,´dan rivayet ettigine göre söyle demistir:

Ölü tabuta bırakıldığı an, şöyle bağırırr;

Ey ehlim! Ey komşularım! Ey beni taşiyanlar! Dünya beni aldattığı gibi sizi aldatmasın. Benimle oynadığı gibi sizinle oynamasın. Çünkü ehil ve akrabalarım hiç bir günahımı üstlenmediler.)

İbn Neccâr´in tarihinde Muhammed b. Neccâr´dan söyle rivayet edilmis:

(Muhammed b. Neccâr Mervizi´nin arkadaslarindan idi. Hallal faziletinden dolayi onu öne sürüyordu.)

O dedi ki:

(Ben bir ölüyü yikarken aniden gözlerini açip elimi tuttu. Yâ Ebâ Muhammed, bu savas için iyi hazirlik yap,) dedi.

Allah daha iyi bilir. (1)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler