51- Ölü İçin En Güzel Olan Vakitler

Ebû Nuaym, İbn Mes’ud (radıyallahü anh) ‘dan rivayet etti­ğine göre Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu .-

(Kimin ölümü Ramazanın sonuna denk gelirse O cennete girer. Kimin ölümü Arefe’nin sonuna denk gelirse o cennete girer, kim Sadaka verirken ölürse o cennete girer.)

İmam Ahmed, Hüzeyfe (radıyallahü anh’dan rivayet ettiğine göre Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

Kim Allah rızâsı için (Lâilaheillallah) dese ve öyle vefat etse Cennete girer. Kim Allah rızası için bir gün oruç tutsa ve o gün vefat etse Cennete girer. Kim, Allah rızâsı için bir sadaka verse ve peşinde Ölse Cennete girer.

Ebû Nuaym, Hayseme’den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Birinin, Hac, Umre, Cihad ve Ramazan orucu gibi hayırlı bir amelde ölmesi eskilerin hoşuna giderdi.

Deylemi, Âişe (radıyallahü anhâ) ‘dan rivayet ettiğine göre Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

(Kim oruçlu olarak ölse kıyamete kadar oruçlu kabul edilir.)

Ebû Nuaym, Câbir’den rivayet ettiğine göre Rasûlüllah llâhû aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

(Kim Cuma günü veya Cuma gecesi ölse kabir azâbındai tulur. Kıyamet günü şehidlerin üniformasiyle gelir.)

Hümeyd (Tergib) inde, Sa’d b. Tarif el-Haffaf tarikiyle –Cafer’den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:

(Cuma gecesi ak bir gecedir; cuma günü de ak bir gündür. Kim Cuma gecesi ölse Allah ona ateşten bir beraet yazar. Kim de Cuma günü ölse ateşten kurtulur.) (1)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler