52- Ölümden Hemen Sonra Cennete Girmeğe vesile Olan Ameller

Nesâi ve İbn Hibban (Sahih) mde ve Merdeveyh ve Dâre-kutni Ebû Ümâme (radıyallahü anh’dan rivayet ettiklerine göre Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

(Kim, farz namazların sonunda âyetel-kürsiyi okusa Ölümden başka Cennet ile onun arasında perde olacak hiç bir şey yoktur.)

Beyhakî (Şuab) da aynisini Hazret-i Ali’den rivayet etmiştir. Yi­ne Beyhaki, Salsal b. Delhemiş hadisinden bunu şu ibare ile riva­yet etmiştir:

(Kim her namaz sonunda âyet-el kürsiyi okusa, onunla Cennet arasında ölümünden başka hiçbir şey kalmaz. Öldüğü zaman Cen­nete girer.)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler