45- Ölüler Dirilerin Sövmesinden Eziyet Görürler

Deylemi Âişe (radıyallahü anhâ) ‘dan rivayet ettiğine göre sûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu

(Ölü, evinde hoşlanmadığı şeyden kabrinde de hoşlanmaz.)

Kurtubi dedi: Mümkündür ki; Allah, dirilerin söylediklerini ve yaptıklarını bir duygu ve iletici bir melek vasıtasiyle ölülere bildir­sin. Melek olmasa da Allah bir alâmet bir delil ve başka istediği bir şeyi vasıta kılar. Bunun için kötü konuşmaktan nehyedilmiştir.

Yine Kurtubi dedi: Mümkündür ki hadisten kasıt:

Ölünün başına gelen günahları temizlemek için meleğin şiddet ve sertlik kullanması, olsun.

Buhari, Âişe (radıyallahü anhâ’dan rivayet ettiğine sûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

(Ölülere sövmeyiniz. Çünkü onlar yaptıklarına kavuşmuşlardır.)

Nesâi, Safiyye binti Şeybe (radıyallahü anhâ) ‘dan rivayet ettiğine göre:Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ’in yanında bir ölü ktf tülükle anıldı. Buyurdu ki, (ölülerinizi hayırdan başka bir şeyle aifmayın.)

Ebû Davud, Tirmizi, İbn Ebi’d- Dünya İbn Ömer (radıyallahü anhüma’dan rivayet ettiklerine göre Besûlullah fsallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

(Ölülerinizin iyiliklerini zikredin. Kötülüklerinden yüz çevirin.)

İbn Ebi’d- Dünya, Âişe (radıyallahü anhâ) ‘dan rivayet ettiğine göre:

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ’dan işittim ki diyor:

(Ölülerinizi ancak hayırla anın… Çünkü onlar eğer Cennetlik ise günahkâr olursunuz. Eğer Cehennemlik iseler o onlara yeter.) (1)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler