47- Ölünün Kendilerinden Eziyet Gördüğü Diğer Şeyler

İbn Ebi Şeybe ve Hâkim Ukbe b. Âmir es-Sahabi (radıyallahü anh) ’dan rivayet ettiklerine göre o şöyle demiştir:

Benim için kor ateşe veya keskin kılıca basıp ayağımı götürme­si ile bir mü si uman kabrinin üstüne basmak, birdir.

Yine çarşı içinde herkesin gördüğü bir tarzda kazâ-i hacet et­mek ile kabirler üstünde kazâ-i hacet yapmak bana bir gelir.

İbn Mâce bunu Hüzeyfe’den, o da merfûan Rasûlüllah sallallâhû aleyhi ve sellem’den rivayet etmiştir.

İbn Ebi’d- Dünya (el-Kubûr) kitabında Süleym b. Ater’den ri­vayet ettiğine göre;

O bir kabristandan geçerken yüklenmiş, yani bevl ona ağır bas­mış. Ona (in, kaza-i hacetini yap) demişler. O demiş ki:

(Vallahi ben dirilerden utandığım gibi ölülerden de utanırım.)

Taberâni, Hâkim, İbn Mende, Umârete b. Hazm (radıyallahü anh) ’den rivayet ettiklerine göre şöyle demiştir:

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) beni, bir kabrin üstün­de oturmuş olarak gördü. Bana dedi ki:

(Ey kabir arkadaşı kabrin üstünden in. Ne sen ona eziyet ver, ne de o sana eziyet versin.)

Said b. Mansûr İbn Mes’ud’dan rivayet ettiğine göre: Ondan kabir üstüne basma hükmü soruldu. Dedi ki:

(Ben hayatta iken mümine eziyet vermek istemediğim gibi münden sonra da ona eziyet vermek istemem.)

İbn Ebi Şeybe İbn Mes’ud (radıyallahü anh) ‘dan rivayet ettiğine göre demiş ki:

(Ölümünde mümine eziyet vermek hayatta ona eziyet vermek gibidir.)

İbn Mende, Kaşım b. Muhaymere’den rivayetine göre söylet demiştir:

Kabre basacağıma, kılıca basıp ayağımı uçurması bana daha kolaydır.

Kalbi uyanık bir adam bir kabre basmış. Kabirden, (ey falan bana eziyet verme) diye bir ses işitmiş. (1)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler